Divisionschef Primärvården - Landstinget Sörmland

Plats
Nyköping
Annonserat
den 23 februari 2018
Stängs
den 15 mars 2018
Ref:
SE-12717
Kontakta
Lisbeth Petersson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

- personcentrerad vård, hög tillgänglighet, god kvalitet och kontinuitet -

Välkommen att som Divisionschef för Primärvården skapa Sveriges friskaste län 2025 tillsammans med oss!

Position
Primärvården
är basen i hälso-och sjukvården. Divisionen, med cirka 900 anställda, ansvarar för landstingets 18 vårdcentraler och är ofta det första mötet en patient har med den sörmländska vården. Primärvården ska ge en effektiv, bred och lättillgänglig hälso-och sjukvård för de flesta vårdbehoven. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska prioriteras högt och utgöra en viktig del i primärvårdens uppdrag. Basen är allmänmedicin men genom samarbete med andra medicinska specialiteter och kompetenser ska primärvården klara de flesta vårdbehoven. En utbyggd primärvård och en förstärkt närvård är ett av de målområden som identifierats i visionen att bli ”Sveriges friskaste län”. En större andel av den basala sjukvården vid sjukhusen kommer i framtiden att ske i primärvården samt i patientens hem. Målet att det ska bli enklare att söka och få rätt vård kommer att ställa krav på hög tillgänglighet, anpassade mottagningstider, samt tidsbokning och andra webbtjänster utifrån patientens behov och önskemål.

Ditt uppdrag blir att med fullt resultatansvar leda, driva och vidareutveckla divisionens arbete, för att med god kvalitet, patientsäkerhet och resurseffektivitet tillgodose varje persons rätt till god hälsa. Varje vårdcentral leds av en verksamhetschef direkt underställd divisionschefen. Divisionsledningsgruppen arbetar med att utifrån ett helhetsperspektiv bedriva ett systematiskt förbättringsarbete med syfte att ständigt förbättra resultat och upplevelse för patienten.

Samsynen inom Landstingets Sörmlands primärvård idag har betytt mycket för att skapa en lärande organisation med aktivt erfarenhetsutbyte mellan verksamheterna.

Digitaliseringen, ett nytt sätt att arbeta, är också en viktig del i utvecklingsarbetet för att göra det enklare att söka vård och skapa en sammanhållen vårdprocess.

Med ett gott och närvarande ledarskap styr och följer du upp verksamheten. Du inspirerar till mod och skapar en trygg miljö, där medarbetarna vågar ta initiativ och agera. För att skapa framtidens hälso-och sjukvård är kompetensförsörjning en nyckelfråga och du arbetar medvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner stolthet, delaktighet och arbetsglädje.

Tillsammans med övriga divisionschefer ingår du i Hälso-och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp och en del i ditt uppdrag är att se till hela hälso-och sjukvårdens uppdrag. Detta innebär att du initierar och bidrar till samarbete mellan divisioner och enheter inom landstinget, men också samverkan mellan kommuner och andra externa samarbetspartners.

Din kompetens: Du har en gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning inom hälso-och sjukvården. Mycket god kunskap om primärvården och erfarenhet av att leda ledare och multiprofessionella team är en förutsättning. Du har relevant akademisk examen och legitimation samt är van att arbeta i en politiskt styrd organisation. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper såsom helhetsperspektiv, omvärldsorientering, samverkan, nytänkande och inte minst ett inspirerande ledarskap.

Låter det intressant? Då kan vi erbjuda dig ett arbete inom en välfungerande primärvård med framtidsfokus, etablerade arenor för samverkan och möjligheter till kompetensutveckling genom utbildning och forskning. Vår filosofi är att trygga ledare är avgörande för att uppnå resultat, skapa en inkluderande kultur samt hantera förändringar; därför erbjuder också Landstinget Sörmland ett genomtänkt arbete med kontinuerlig ledarskapsutveckling!

Kontakta gärna Lisbeth Petersson, tel 0708-246964 på Mercuri Urval, så berättar hon mera! Välkommen att söka tjänsten via www.mercuriurval.se (ref.nr.SE-12717) senast den 15 mars.

Om företaget
Landstinget Sörmland
är en av Sörmlands största arbetsgivare, där Hälso-och sjukvården är det största verksamhetsområdet med ca 5 500 medarbetare och 6 miljarder i omsättning. All verksamhet i primärvården och på de tre sjukhusen, Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, är samlad i en länsövergripande organisation. Denna är indelad i fem divisioner: primärvård, medicin, kirurgi, psykiatri och funktionshinder samt medicinsk service. I Sörmland finns det 27 vårdcentraler varav 18 drivs i landstingets regi inom Division primärvård. Läs mer på www.landstingetsormland.se