Scania

AML Specialist till Scania Finans AB

Rekryterare
Scania
Plats
Södertälje
Annonserat
den 23 februari 2018
Stängs
den 16 mars 2018
Ref:
20177150
Kontakta
Palle Berlin
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Scania Finans AB (SFA) är ett finansbolag som ingår i affärsområdet Scania Financial Services. SFA erbjuder finansiering och försäkring av Scanias fordon i Norden och Baltikum. Verksamheten bedrivs genom filialer i sju länder; Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen. SFA är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn. Företaget grundades 1947 och har idag en balansomslutning på ca. 11 miljarder, vilket gör SFA till det äldsta och ett av de största finansbolagen inom Scania Financial Services. SFA har ca. 90 anställda varav 40 på huvudkontoret i Södertälje.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som AML Specialist arbetar du med att utveckla och underhålla företagets kontrollsystem för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Ditt främsta ansvar är att stötta företagets särskilt utsedda befattningshavare och centrala funktionsansvariga för att kontinuerligt säkerställa att företagets interna kontrollsystem uppfyller både externa lagkrav och interna effektivitetskrav.

Du rapporterar till kreditchefen och ingår i företagets kreditavdelning, som består av fyra kreditanalytiker, en credit controller och en processutvecklare. Kreditavdelningen ansvarar för kreditprövning, rapportering och uppföljning av kreditrisker samt åtgärder för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Tjänsten innebär ett nära samarbete med Scania Finans sju filialer samt företagets Compliance Manager. Tjänsten är förlagd till Scania Finans huvudkontor i Södertälje. Resor till bolagets filialer förekommer som en naturlig del av tjänsten.

I rollen som AML Specialist kommer du att få ett helhetsperspektiv på företagets arbete med att motverka penningtvätt. Din förmåga att omsätta regelkrav till praktiska tillämpningar kommer vara central för arbetets framgång.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att:

 • Genomföra löpande och regelbundna bedömningar av risken för att företaget utsätts för penningtvätt eller finansiering av terrorism
 • Utveckla och underhålla företagets policy, riktlinjer och instruktioner avseende åtgärder för att förebygga penningtvätt eller finansiering av terrorism samt säkerställa efterlevnad av det interna kontrollsystemet inom företagets filialer
 • Genomföra regelbunden rapportering till tillsynsmyndigheter i de länder där SFA verkar, samt besvara enkäter och undersökningar från dessa tillsynsmyndigheter
 • Hålla företaget ajour med förändringar i lagstiftning och regelverk angående AML/CTF samt att informera och utbilda anställda inom företaget avseende det interna kontrollsystemet
 • Ansvara för konfiguration, underhåll och utveckling av företagets system för transaktionsövervakning och screening, samt dagligt arbete med transaktionsövervakning och kontroller mot PEP- och sanktionslistor

Din profil
För att lyckas i tjänsten krävs att du:

 • har flera års erfarenhet av arbete med AML/CTF inom bank eller finansbolag
 • har god kännedom om de europeiska och nationella regelverken avseende penningtvätt och finansiering av terrorism
 • erfarenhet av system för screening och transaktionsövervakning är meriterande
 • god kännedom om finansieringsprodukter som leasing och avbetalning samt erfarenhet av fordonsbranschen är meriterande
 • är strukturerad, analytisk och noggrann med hög personlig integritet
 • har en god kommunikativ förmåga
 • har en examen som jurist, civilekonom eller motsvarande akademisk examen
 • behärskar svenska och engelska såväl i tal som i skrift

Ytterligare information
Om du vill veta mer om tjänsten kontakta Palle Berlin (Kreditchef), 08-553 524 45 alt. 070-290 36 45.

Ansökan
Din ansökan skall innehålla CV, personligt brev samt betygskopior.
Intervjuer kommer genomföras löpande under ansökningsperioden.

Gör din ansökan via http://www.scania.com/group/en/available-positions/  för att vi ska få korrekta uppgifter. I de fall det uppstår problem med att registrera din ansökan på scania.com så kan du maila din ansökan till kandidatbokning@scania.com
OBS! Ange Scanias Job Id 20177150 i ämnesraden. Bifoga ditt CV, personligt brev samt relevanta betygskopior (endast i word eller pdf-fomat). Vi behöver också ditt fullständiga namn, adress, e-post och mobilnummer för att kunna registrera din ansökan. Ofullständiga mailansökningar kommer vi ej kunna hantera.

About the job

 • Title: AML Specialist till Scania Finans AB
 • Business area: Finance
 • Country: Sweden
 • City: Sodertalje
 • Last application date: 2018-03-16
 • Job Id: 20177150

About Scania
Scania Finans stöttar kunder, återförsäljare och distributörer med finans-och försäkringslösningar inom sju olika marknader genom filialer i de nordiska och baltiska länderna. Inom de marknader vi är verksamma finansierar Scania Finans AB mer än en tredjedel av Scanias försäljning. Fler än 75 hängivna medarbetare förvaltar en portfölj bestående av 15 000 lastbilar, bussar och trailers motsvarande tillgångar om ca 9,2 miljarder SEK. Scania Finans AB är ett reglerat bolag under översyn av Finansinspektionen.