Group Accounting Manager till Ratos

Rekryterare
Ratos
Plats
Stockholm
Annonserat
den 5 mars 2018
Stängs
den 4 april 2018
Kontakta
Oskar Jonsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Till Ratos söker vi nu en Group Accounting Manager som ska äga och driva arbetet med bolagets koncernredovisning. Rollen ansvarar för inrapportering från dotterbolag, analys, konsolidering, bokslutsarbete samt intern- och externrapportering. Du kommer att ha en roll som projektledare i arbetet med bokslutsprocessen. Detta innefattar att kontinuerligt ansvara för vidareutveckling och förbättring av processer och system. I övrigt samarbetar du tätt med övriga medarbetare på Ratos ekonomiavdelning, kommunikation, rapporteringsansvariga på portföljbolagen och investeringsorganisationen. Ekonomiavdelningen består av totalt 5 personer och du kommer att rapportera till bolagets ekonomichef. Tjänsten är placerad i centrala Stockholm.

Arbetsuppgifter
Som Group Accounting Manager kommer du att vara ytterst ansvarig för bokslutsprocessen och upprättandet av koncernredovisning. Du kommer bland annat att ansvara för:

  • Ratos-koncernens process för finansiell rapportering, inklusive underlag för delårsrapporter, årsredovisning och interna rapporter
  • Koncernens efterlevnad av IFRS och implementering av nya IFRS-standarder
  • Stöd gentemot portföljbolagen i rapporterings- och redovisningsfrågor
  • Koncernredovisningssystemet
  • Vidareutveckling, förbättring och effektivisering av processer och system

Du behöver även vara öppen för att arbeta med moms- och skattefrågor.

Din Bakgrund
Du har relevant högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi och flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och ansvar. Du har varit verksam inom koncerner som tillämpar IFRS och har därmed god erfarenhet av regelverket. Alternativt jobbar du idag på en revisionsbyrå med bolag som tillämpar IFRS. Som person trivs du i dynamiska miljöer med entreprenöriell anda och att utveckla system och processer. Vidare är du strukturerad, har ett sinne för detaljer och har inställningen att fortsätta utvecklas både i din yrkesroll och i din förståelse av gällande regelverk. Du delar gärna med dig av dina kunskaper och ser samarbete som nyckeln till framgång.

Kontaktperson
Oskar Jonsson
Rekryteringskonsult
0767835088
oskar.jonsson@futurevalue.se