AMF söker Dataskyddsombud

Rekryterare
AMF
Plats
Stockholm
Annonserat
den 12 mars 2018
Stängs
den 11 april 2018
Kontakta
Anders Dareholt
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

AMF söker Dataskyddsombud

Om riskavdelningen
Riskavdelningen, som leds av Riskchefen, ansvarar för och utgör AMFs riskhanteringsfunktion. Detta innebär ansvar för AMFs samlade riskbild, inklusive den samlade interna rapporteringen av AMFs alla väsentliga risker på aggregerad nivå. Riskavdelningen ansvarar även för AMFs funktion för Operativa risker vilken är en centraliserad funktion med syfte att bistå verksamheten i arbetet med operativa risker, att löpande analysera och sammanställa den samlade operativa riskbilden i verksamheten, samt att följa upp hur verksamheten tar om hand identifierade risker. Funktionen för Operativa risker ansvarar också för systemet för incidentrapportering och för att administrera AMFs krisplanering.

Riskavdelningen, idag 4 personer inklusive chef, har nu behov av att rekrytera ett Dataskyddsombud.

Tjänsten
Ditt initiala uppdrag blir att bygga upp Dataskyddsombudsfunktionen vilket innefattar framtagande av verksamhetsplan, arbetsrutiner, kravställning på rapportering från verksamheten etc. Ditt arbete kommer innebära tät kontakt med verksamheten avseende dess dataskyddsarbete med syfte att länka ihop dess rutiner kring verksamhetens dataskydd med Dataskyddsombudets rutiner för granskning och kontroll.

Din funktion innebär även att utgöra Dataskyddsombud för dotterbolagen AMF Fonder AB och AMF Fastigheter AB, med motsvarande ansvar för uppbyggnad av respektive bolags Dataskyddsombudsfunktion och bistå vid framtagande av avtal i tät kontakt med dessa bolag.

Dataskyddsombudsfunktionen förväntas framöver inte utgöra en heltidstjänst varför övriga ansvarsområden inom riskhantering kommer att bli aktuella såsom ansvar för AMFs Kris- och kontinuitetsplaner, granskning och kontroll av bolagets informationssäkerhet (inklusive IT-säkerhet) och rutiner för datakvalitet. 

Din roll kommer på många sätt att fungera konsultativt och innefattar kontakt med styrelse, revisionsutskott, företagsledning samt områdesansvariga. 

Kvalifikationer
Du har troligen en akademisk examen inom exempelvis juridik-, ekonomi eller systemvetenskap. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med exempelvis internkontroll och kvalitetsgranskningar, informations- och IT-säkerhet samt riskhantering inom finans- och/eller försäkring alternativt annan reglerad verksamhet. Du har kännedom om Dataskyddsförordningen och tidigare PUL-regelverk, verksamhets- process- och IT-arkitektur samt tekniska lösningar som stöder verksamhetsprocesser. Det är meriterande med kännedom om förvaltningsmodellen pm3, standardserien ISO/I och ITIL samt med innehav av diplomeringar/certifieringar inom informationssäkerhet, t ex CISSP, CISA eller CISM.

Det är av stor vikt att du tilltalas av och samtycker med AMFs värderingar och kultur (se www.amf.se) Du är trygg och stabil i din kompetens, har hög integritet, god kommunikativ förmåga, ansvarskänsla och är bra på att skapa förtroende och bygga nätverk.

Det är avgörande att du stimuleras av att arbeta med regelverk och hålla dig ajour med utveckling och förändring inom området. Du måste därmed tycka om att läsa regelverkstext samt att tolka och analysera hur dessa påverkar verksamheten. Det är även viktigt med god verksamhetsförståelse och förståelse för processflöden med datakvalitet i åtanke.

Kort om AMF
AMF ligger mitt i centrala Stockholm och vi är idag cirka 350 medarbetare. Med fyra miljoner kunder och ett förvaltat kapital på mer än 500 miljarder kronor, har vi ett stort samhällsansvar, och är en av de största aktörerna på den svenska pensionsmarknaden. 

Vårt uppdrag är att ge våra kunder en så hög och trygg pension som möjligt. Och vi har alltid kundens bästa för ögonen. Vi ägs av fack och arbetsgivare tillsammans – och de har inget intresse av att själva ta del av vinsten. Därför går den oavkortat till våra kunder. 

Vår vision är att bli bäst i Sverige på pensionen från jobbet. Vi drivs av ett stort engagemang för våra kunder och en stolthet för vårt uppdrag. Och vi lever enligt våra värdeord; enkel, trygg och mänsklig. Därför tycker vi att det är viktigt att visa varandra respekt och öppenhet på jobbet. Vi jobbar också för ett tydligt ledarskap, jämlikhet och mångfald genom rätten att få vara sig själv. Vi vill att alla ska känna arbetsglädje och trivas hos oss.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Intrum med Ogunsen Executive Search. Om du har frågor är du varmt välkommen att ringa Senior konsult Anders Dareholt på 0707-71 59 09 eller Research konsult Christina Singelman på 073-421 79 87.

Ansök direkt på Ogunsens hemsida www.ogunsen.se. Gå in under flik publika uppdrag. Skicka in din ansökan så snart som möjligt eftersom urval och intervjuer sker löpande.

Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.