Förvaltningsutvecklare till Castellums team för Effektiv Förvaltning

Rekryterare
Castellum
Plats
Göteborg
Annonserat
den 28 mars 2018
Stängs
den 6 maj 2018
Ref:
3763032538
Kontakta
Ann-Britt Hall
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Under våren etablerar Castellum teamet Effektiv Förvaltning, som arbetar med samordning och effektivisering för att skapa en koncerngemensam effektiv förvaltningsprocess. Rollen ingår i teamet och bidrar initialt med kunskap och utveckling inom energieffektivisering och upphandling av centrala avtal kopplat till förvaltning och drift.

Arbetsuppgifter

 • Utveckla rutiner för en kostnadseffektiv och kvalitativ drift.
 • Utveckla rutiner för energieffektivisering, för att sänka driftskostnaderna och kunna leva upp till energimål och miljökrav.
 • Upphandling, uppföljning och omförhandlingar av centrala avtal med leverantörer kopplat till förvaltning och drift.
 • Optimera och kvalitetssäkra leverantörer utifrån redan ingångna avtal.
 • Identifiera och kartlägga förbättringsområden inom förvaltningsprocessen.
 • Utveckla gemensamma arbetssätt, processer och rutiner inom förvaltningen.
 • Implementera och säkerställa rutinförbättringar och dokumentation.
 • Framtagande av analyser och kalkyler avseende förbättringar av förvaltningsprocessen.
 • Upprätta koncerngemensamma instruktioner och riktlinjer inför budget, prognos och bokslut.
 • Uppföljning av gemensamt satta mål för Effektiv förvaltning 

Kvalifikationer

 • Universitets- eller högskoleutbildning (teknisk eller ekonomisk inriktning) eller motsvarande relevant utbildning / arbetslivserfarenhet.
 • Erfarenhet av att arbeta med affärsmässiga frågeställningar kopplat till fastighetsförvaltning och teknik.
 • Vana att arbeta med strategiska utvecklingsfrågor och uppföljning.
 • Förhandlingsvana

Vem är du?
Du har en bred kunskap inom förvaltning, teknik och driftsfrågor. Du är proaktiv och driven och har förmåga att omvandla behov till lösning. Du har erfarenhet av att kommunicera och implementera nya arbetssätt och få personalen att arbeta mot gemensamma mål.

Om företaget
Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på drygt 70 miljarder kronor. Verksamheten är koncentrerad till attraktiva tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Mälardalen, Östra Götaland, Öresundsregionen och Norrland. Vi växer med nya och befintliga kunders behov och deltar aktivt i utvecklingen av stadsdelar och städer. Vi är inriktade på kommersiella fastigheter och är cirka 400 medarbetare.

Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Castellum AB med Fasticon Kompetens AB. Du söker på www.fasticonjobb.se. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta Ann-Britt Hall på ann-britt.hall@fasticonkompetens.se eller på 0709 66 80 76.

Liknande jobb

Liknande jobb