Näringspolitiskt ansvarig till Svensk Dagligvaruhandel

Plats
Stockholm
Annonserat
den 11 maj 2018
Stängs
den 31 maj 2018
Kontakta
Stina Nord
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Svensk Dagligvaruhandel annonsbild
Med uppdrag att verka för dagligvaruhandelns förutsättningar i Sverige.

Om Svensk Dagligvaruhandel:
Svensk Dagligvaruhandel är en branschorganisation för dagligvaruhandeln i Sverige. Organisationens medlemmar är Axfood AB, Bergendahls Food AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB, Lidl Sverige KB och Livsmedelshandlarna.

Dagligvaruhandeln är en viktig del i hela livsmedelskedjan och Svensk Dagligvaruhandel verkar för att branschen tar ett aktivt och gemensamt ansvar för konkurrensneutrala frågor. Svensk Dagligvaruhandel tillvaratar och främjar sina medlemmars gemensamma intressen i näringspolitiska frågor samt företräder medlemmarna i frågor av gemensamt intresse inför stat, myndigheter, organisationer, EU och andra internationella organ.

Svensk Dagligvaruhandel är även delägare i en rad branschbolag; Returpack, Svenska Retursystem, Svenskmärknings AB, GS1 och FTI via materialbolagen. Genom dessa bolag effektiviseras och koordineras inte bara dagligvaruhandeln utan hela livsmedelskedjan.

Organisationen, med 5 medarbetare, leds av vd Karin Brynell och kansliet är beläget i Svensk Handels hus centralt i Stockholm.

Om uppdraget:
Svensk Dagligvaruhandel söker nu en näringspolitiskt ansvarig då nuvarande går vidare till en nyinrättad roll inom Svensk Handel. Som näringspolitiskt ansvarig ansvarar du för att bevaka organisationens fokusområden inom det näringspolitiska området, framför allt på nationell nivå, men även på EU-nivå och då i första hand via kommittédeltagande i EuroCommerce livsmedelsrelaterade råd och Svensk Handels lokala kontor.

Du kommer också ansvara för att granska, bedöma och påverka politiska beslut och kommande lagstiftning inom det näringspolitiska området. Detta är frågor som på olika sätt påverkar dagligvarubranschen, ofta med koppling till livsmedel och den svenska livsmedelsstrategin, men det kan också vara andra områden.

Som näringspolitiskt ansvarig kommer man involveras i både övergripande policyfrågor och konkreta sakfrågor. Spårbarhet, antibiotikafrågan och F-gasförordningens införande bara för att nämna några. Man bör därför ha förmåga att både se till helheten och sätta sig in i enskilda ibland komplexa sakfrågor.

I nära dialog med representanter från Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag tar du fram välgrundade underlag och strategier för att påverka regelverk. Du säkerställer att dagligvaruhandeln som bransch är kunnig, ansvarsfull och framåtsträvande inom det näringspolitiska området samt en god samtalspartner till beslutsfattare, myndigheter och andra organisationer. I rollen kommer du leda och driva det näringspolitiska rådet inom dagligvaruhandeln.

Svensk Dagligvaruhandel är en liten organisation vilket betyder att man måste kunna driva sitt arbete självständigt och med pondus gentemot såväl medlemsföretagen som andra intressenter.

Du är ansvarig att utifrån Svensk Dagligvaruhandels vision, värderingar och givna mål:

 • Bevaka, granska och bedöma hur politiska beslut och kommande lagstiftning kan komma att påverka dagligvarubranschen.
 • Ligga steget före och proaktivt och strategiskt driva politiska frågor gentemot politiker, beslutsfattare och andra organisationer.
 • Skapa kontaktytor och träffa relevanta beslutsfattare för att driva frågorna.
 • Arrangera och projektleda aktiviteter som syftar till att påverka beslutsfattare, exempelvis rundabordssamtal, riksdagsseminarium, hearings och debatter.
 • Via EuroCommerce hålla svensk dagligvaruhandel uppdaterad kring vad som händer på det näringspolitiska området i EU. Närvaro i EuroCommerce ca 5 ggr per år.
 • Omvärldsbevakning
 • Ansvara för att organisationens roll som remissinstans vidareutvecklas.

Vem är du:

 • Du har arbetat inom politiken, på regerings- eller riksdagskansli och har du dessutom erfarenhet av att arbeta med public affairs är det meriterande.
 • Det är av vikt att du har mycket goda kunskaper om svensk inrikespolitik i allmänhet.
 • God kunskap om hur regelverket i EU fungerar.
 • Erfarenhet från privat näringsliv är meriterande.
 • Förmåga att kombinera strategiskt och analytiskt tänkande med operativ hands-on-attityd.
 • Kommunikativ förmåga och trivas att delta i publika sammanhang som konferenser, debatter och media.
 • Förmåga att skapa relationer, agera brobyggare, påverka och bygga nätverk som skapar nytta.
 • Självgående
 • Förstå medlemmarna och deras vardag, kommersiellt perspektiv – skapa medlemsnytta.
 • Erfarenhet av att arbeta mål- och resultatinriktat.
 • Erfarenhet och kunskap om livsmedelsbranschen är mycket meriterande.
 • Du har en akademisk bakgrund och goda kunskaper engelska både muntligt och skriftligt.

Intresserad?
Intresserad och har frågor? Kontakta rekryteringskonsult Stina Nord 073-654 52 57. Intervjuer sker löpande, vänta inte med ditt intresse! www.signpost.se

Sista ansökningsdag är 2018-05-31, men återkom gärna med din ansökan snarast då intervjuer och urval kommer att ske löpande. 

Liknande jobb

Liknande jobb