Senior strateg till Skuldförvaltning - Affärsavdelning

Plats
Örebro
Annonserat
den 28 maj 2018
Stängs
den 17 juni 2018
Ref:
3828305552
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Som senior strateg hos Kommuninvest gör du utredningar och bedriver utvecklingsarbete för att optimera bolagets skuldförvaltning. Rollen passar dig som har lång erfarenhet av att arbeta med ALM, strategiska marknader och kostnadseffektivisering. Du kommunicerar proaktivt med olika intressenter för dina analyser och diskuterar och testar dess påverkan för att optimera vår verksamhet. 

Skuldförvaltningen ansvarar för upplåning på den internationella finansmarknaden. Inom gruppen finns tre funktioner - analys, upplåning och likviditetsförvaltning samt dokumentation. Som senior strateg arbetar du inom funktionen analys. Tillsammans med tre andra analytiker inom funktionen samarbetar du med de andra avdelningarnas analysfunktioner. Du har god förståelse för de krav dagens regelverk ställer på finansmarknadens aktörer. Utifrån dessa krav och bolagets mål analyserar du hur upp- och utlåning optimeras och föreslår handlingsalternativ för att uppnå långsiktig kostnadseffektivitet.

Arbetsuppgifter
Många uppgifter sker i projektform så samarbete är avgörande. Exempel på frågor som är aktuella inom upp- och utlåning är: 
• Utveckling av ALM modell 
• Analyser för beslut av strategiska marknader 
• Effektivisering av skuldförvaltning 
• Kvantitativa beräkningar 
• Prisstrategi 
• Kvantitativ uppföljning och utvärdering av upp- och utlåning

Kvalifikationer
Vi söker någon med gedigen erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete där strategisk allokering och normportföljer är centrala begrepp. Du har arbetat minst 10 år med analysarbete inom relevanta områden och du har god vana av utrednings- och projektarbete. I grunden har du en akademisk utbildning, företrädesvis inom nationalekonomi eller finansiell ekonomi eller som vi bedömer likvärdig. Högre kurser i finansiell ekonomi, statistik och/eller matematik är meriterande. Du har goda kunskaper i engelska och svenska.

Utbildningsnivå

  • Högskola / Universitet, magisterexamen

Personliga egenskaper
För att kunna leverera ett bra resultat i den här rollen krävs engagemang, självständighet i att driva utvecklingsarbete, struktur och noggrannhet samt god stilistisk förmåga. 
Lika viktig som faktiska kunskaper och färdigheter är att du delar våra värderingar och verkar för att sprida dem både internt och externt. Du engagerar dig i vårt uppdrag och visar delaktighet. Du är tydlig när du kommunicerar och säkerställer att du förstått information som förmedlas till dig. För dig är det naturligt att dela med dig av din kunskap och hjälpa andra att hitta bättre arbetssätt. Hos oss är samarbete, initiativförmåga och prestigelöst ansvarstagande de tre grundfundamenten för en framgångsrik organisation.

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Om företaget
Vi bidrar till Sveriges utveckling med en lika fantastisk som enkel idé: Fler kommuner får bättre lånevillkor tillsammans, än var och en för sig. Sedan 1986 har idén bidragit till att sänka svenska kommuners lånekostnader med miljardbelopp. Vi är 105 personer som tror på det vi gör, har en balansomslutning på 375 miljarder, 93 % av Sveriges kommuner och landsting som uppdragsgivare och världen som arbetsplats.

Vi erbjuder
Du kommer kunna påverka affärsavdelningens utveckling. Du kommer arbeta med kompetenta och trevliga kollegor och få stora möjligheter att utvecklas. 
Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera sitt arbete med fritid och familjeliv. Det är viktigt att man kan påverka sin arbetstid och att det finns en flexibilitet för att få livet att gå ihop. Detta innebär t.ex. att det går bra att pendla några dagar i veckan och vi har även ett lokalkontor i Stockholm. Våra medarbetare är kompetenta och utvecklingsinriktade, vi uppmuntrar därför till intern rörlighet för att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas. Vi tycker att det är viktigt att alla våra medarbetare förstår hur den egna insatsen bidrar till visionen, att vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning.

Vi intervjuar löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor om tjänsten.