Ekonomichef till Intea

Rekryterare
Intea AB
Plats
Stockholm
Annonserat
den 4 juni 2018
Stängs
den 4 juli 2018
Kontakta
Susanna Boman
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Arbetsuppgifter:
Ytterst ansvarig för företagets redovisning, ekonomistyrning och rapportering, samt att tillse att bolagsmässiga och skattemässiga regler efterlevs. Stöd till lokala organisationer i alla ekonomifrågor.

Ansvara för att bygga upp företagets ekonomiska kontroll och analyskapacitet till ”bäst i klassen”. Analysarbete i förvärvsprocesser och kontinuerlig uppföljning av genomförda förvärv med relevanta nyckeltal.

Kvartalsrapportering enligt IFRS och börsstandard därutöver KPI: er, samt ad hoc analyser etc.

Ansvara för budgetprocessen, samt kommunicera riktlinjer, struktur och principer för upprättande av budget och prognoser inklusive uppföljning.

Leda och stödja personal – säkerställa rätt organisation, kompetensutveckla medarbetare, främja god kultur och gott klimat i arbetsgruppen. Ta tillvara utveckling och potential hos medarbetare i teamet

Kvalifikationer

Civilekonom eller annan relevant utbildning och med följande erfarenheter:

 • 10–20 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete delvis som ekonomichef, gärna från olika branscher. 
 • Personalansvar.
 • Erfarenhet att utveckla ekonomi- och rapporteringsfunktioner, framtagande av nyckeltal och verktyg för  analys.
 • Erfarenhet av business controlling, inklusive prognostisering och uppföljning.
 • Erfarenhet av koncernrapportering.
 • Erfarenhet från företagsmiljö i stark tillväxt önskvärt

 Vem är du:

 • Du har en vilja av att utveckla verksamheten med fokus på ekonomi, rapportering och uppföljning/styrning. 
 • Du är affärsorienterad, prestigelös och trygg i ditt ledarskap
 • Som person är du självständig och drivande med en förmåga att ligga steget före.
 • Du har ett mod att utmana och vilja till ständig förbättring.
 • Som person har du hög integritet och är pålitlig samt noggrann

Har du frågor kontakta Signposts rekryteringskonsulter Susanna Boman 073 986 63 53 eller Fredrika Schartau 070 510 71 30. Intervjuer sker löpande.

Om uppdragsgivaren:
Intea är ett fastighetsbolag som grundades hösten 2015 och har vuxit snabbt. Bolaget är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 mars 2018 till 5,5 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, universitet/högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital.

Intea har genomfört två förvärv under 2018; en utbyggnad åt Halmstad Högskola och ett blivande rättscentrum i Kristianstad. Andra större pågående projekt är Linnéuniversitetet i Kalmar och uppförande av ny byggnad åt Mittuniversitetet. De största innehaven finns i Linköping, Östersund och Vänersborg.

Intea består av ett huvudkontor i Stockholm samt lokala kontor i Linköping, Östersund, Halmstad och Vänersborg. Totalt har Intea 29 medarbetare i maj 2018.