Business Controller till Nyfosa

Rekryterare
Nyfosa
Plats
Stockholm
Annonserat
den 18 juni 2018
Stängs
den 13 juli 2018
Kontakta
Bobo Jonason
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Unik möjlighet att vara med från början i nytt bolag med fokus på fastighetsaffärer och tillväxt. Nyfosa söker en kvalificerad Business Controller som vill vara med och driva bolagets utveckling.

BAKGRUND
​Nyfosa är idag ett dotterbolag till Hemfosa som noterades i mars 2014 på Nasdaq Stockholm. Hemfosa har sedan dess mer än fördubblat sitt fastighetsvärde till 41,1 mdkr (2017-12-31) varav 67 procent av värdet utgörs av samhällsfastigheter och 33 procent av övriga fastigheter. Nyfosa består av merparten av Hemfosas övriga fastigheter och ett arbete pågår i syfte att dela ut bolaget till Hemfosas stamaktieägare samt att notera Nyfosa på Nasdaq Stockholm. En extra bolagsstämma planeras i september för beslut om utdelningen av Nyfosa, vilken förväntas genomföras under andra halvåret 2018. En uppdelning av Hemfosa i två delar bedöms skapa större aktieägarvärde genom två specialiserade fastighetsbolag, ett renodlat samhällsfastighetsbolag (Hemfosa) och ett bolag bestående av kommersiella fastigheter i Sverige (Nyfosa). 

OM TJÄNSTEN
​Tjänsten som Nyfosas Business Controller kommer ge utrymme för ett stort mått av självständighet och möjlighet att ta egna initiativ. Det är en ny roll som du har möjlighet att sätta din egen prägel på. Du ges goda förutsättningar att växa och utvecklas inom ditt kompetensområde och bygga vidare på en redan framgångsrik karriär. Nyfosas organisation är liten med korta beslutsvägar och kulturen kännetecknas av entreprenörsanda, delaktighet och stort affärsdriv. Du kommer samverka med kompetenta och engagerade medarbetare med stor erfarenhet av fastighetsbranschen.
Rollen är bred och affärsnära. Ditt huvudsakliga ansvar är att stödja affärsverksamheten och du har dagliga kontakter med affärsansvariga inom förvaltning, projektutveckling och fastighetstransaktioner. Du rapporterar till Ekonomichefen som ingår i företagsledningen. Utöver dig och Ekonomichefen består ekonomifunktionen av en Koncerncontroller. All löpande redovisning är outsourcad till extern partner och samarbetet med denne är väl inarbetat med en effektiv och säker rapporteringsprocess.
 
Ansvarsområden och huvuduppgifter

  • Driva och utveckla effektiva processer för affärsstöd och affärsuppföljning.
  • Följa upp och analysera resultat samt finansiell ställning på olika nivåer i koncernen.
  • Stödja affärsverksamheten och bidra till att utveckla affärerna och dess lönsamhet.
  • Aktivt bidra vid framtagande av finansiella rapporter till ledning, styrelse och kapitalmarknad.
  • Kvalitetssäkra samarbetet med extern leverantör av ekonomisk förvaltning.
  • Bevaka utveckling och nyheter för att säkerställa att aktuella redovisningsprinciper följs (IFRS/RFR2).
  • Stödja verksamheten i moms- och bolagsskattefrågor samt i fastighetsrelaterade redovisningsfrågor.

PROFIL
​Vi söker dig som har mycket goda kunskaper inom affärsstyrning samt analys av finansiella samband. Vi ser att du har minst fem års kvalificerad erfarenhet av controlling med eget leveransansvar. I grunden har du en civilekonomexamen eller annan akademisk utbildning, gärna med inriktning på redovisning/revision. Erfarenhet från fastighetsbolag eller fastighetsredovisning är meriterande. Likaså om du har revisionsbakgrund eller varit kravställare gentemot extern redovisningsbyrå.
Som person är du är ansvarstagande, driven och självgående. Du trivs i en affärsnära roll och gillar att verka i en entreprenöriell miljö där dina insatser gör skillnad. Du är utpräglat utåtriktad och har en god kommunikativ förmåga. Du gillar att ta egna initiativ, starta aktiviteter och uppnå resultat.

DIN ANSÖKAN
I denna rekrytering samarbetar vi med BOSCGUS. Om Du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Bobo Jonason, BOSCGUS, på bobo.jonason@boscgus.se eller 070-353 94 10. Urval och intervjuer kommer ske löpande varför vi ber dig att söka snarast. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum som är 2018-07-13. Varmt välkommen med din ansökan!

OM BOLAGET
Nyfosa är ett transaktionsinriktat och opportunistiskt fastighetsbolag med affären i fokus. Vid årsskiftet ägde Nyfosa fastigheter för ca 15 miljarder kronor. Merparten av fastigheterna utgör kontor i tillväxtkommuner och logistik- och lagerlokaler vid transportknutpunkter i hela Sverige. Bolagets fastighetsbestånd ska generera en stabil och hög avkastning genom fastighetsaffärer samt utveckling och förädling av befintliga fastigheter tillsammans med hyresgästerna.

Liknande jobb

Liknande jobb