Sörmlands Sparbank söker chef för funktionen internrevision

Plats
Katrineholm
Annonserat
den 21 juni 2018
Stängs
den 20 augusti 2018
Kontakta
Mikael Edler
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Är du den vi söker?
Sörmlands Sparbank söker chef för funktionen internrevision – är det dig vi letar efter?

Ditt första uppdrag som ansvarig för bankens internrevision blir att bygga upp hela funktionen internt, eftersom den tidigare varit outsoursad.

Rollen kräver kompetens om de regulatoriska kraven och erfarenhet av arbete inom retail banking är meriterande. Det gäller också att förstå och sympatisera med sparbanksidén, våra värderingar kring sparande och sund ekonomi och vårt engagemang i lokalsamhället där vi verkar. Du kommer att rapportera direkt till styrelsen.

Som chef för funktion internrevision ansvarar du bland annat för att:

 • Leda utvecklingen mot en interrevisionsfunktion som fokuserar på strategiskt viktiga frågor som underlättar affärsutveckling, utan att kompromissa med de regulatoriska kraven.
 • Aktivt säkerställa att hela banken, styrelse och andra viktiga intressenter är uppdaterade kring nya regulatoriska frågor och proaktivt arbeta för att framtida utmaningar minimeras.
 • Granska och regelbundet utvärdera om bankens interna kontroll är ändamålsenlig och effektiv, att verksamheten drivs i enlighet med bankens interna regler och att tillförlitligheten och kvalitén på det arbete som utförs inom bankens övriga kontrollfunktioner.
 • Regelbundet rapportera funktionens arbete till styrelse och VD.

För att kvalificera dig som kandidat bör merparten av nedanstående erfarenheter och kvalifikationer stämma in:

 • Erfarenhet av att skapa och sprida en internrevisionskultur samt att arbeta i en
  granskande funktion gentemot ledning, styrelse och resten av organisationen
 • Erfarenhet av att utveckla och implementera rutiner för internrevision inom bank
 • Stor vana av riskanalys, planering, kontinuerliga kontroller, uppföljning och rapportering
  av regelefterlevnad
 • Gedigen erfarenhet från att arbeta med olika typer regulatoriska frågor ur ett intern-
  revisionsperspektiv
 • Erfarenhet av myndighetskontakter
 • Förmåga att förstå och sympatisera med sparbanksidén
 • God samarbetsförmåga och goda ledaregenskaper
 • Kommunikativ med en förmåga att pedagogiskt förklara komplicerade
 • regulatoriska
  frågor, processer och modeller för såväl huvudmän som styrelse och medarbetare
 • Hög integritet, etisk kompass och affärsmoral
 • Rak, öppen och prestigelös
 • Strategisk och analytisk förmåga kombinerat med affärsmässighet

I denna rekrytering samarbetar Sörmlands Sparbank med Amrop. Har du frågor rörande tjänsten vänligen kontakta Mikael Edler (mikael.edler@amrop.se) eller Alexia Twingler (alexia.twingler@amrop.se. Ansökningar skickas med CV och personligt brev till sormlandssb@amrop.se. Urval och intervjuer sker löpande.