Chef till enheten Kärnavfallsfinansiering

Rekryterare
Riksgälden
Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 26 juli 2018
Stängs
den 20 augusti 2018
Ref:
2018/816
Kontakta
Eva Cassel
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Chef till enheten Kärnavfallsfinansiering

Vill du leda en ny grupp specialister med ett samhällsviktigt uppdrag?

Kärnavfallsfinansiering är ny enhet med uppdrag att säkerställa att kärnkraften kan finansiera framtida kostnader för avveckling och slutförvar.

Nu söker vi dig som är en driven och analytisk ledare. En viktig uppgift i din nya roll blir att integrera verksamheten inom kärnavfallsfinansiering, dels på avdelningen Garanti och Finansiering, dels inom hela myndigheten. Tillsammans med dina kollegor på enheten ska du skapa lämpliga arbetsformer och effektiva processer.

Du leder en grupp medarbetare som har kompetens inom finansiell ekonomi, national- och företagsekonomi samt revision. Enheten Kärnavfallsfinansiering ingår i avdelningen Garanti och Finansiering, där enheten Garanti och Utlåning också finns.

Arbetsuppgifter
Rollen som chef för enheten kärnavfallsfinansiering innebär en spännande blandning av operativa och strategiska frågor, ledarskap, teamarbete och eget arbete.

Som enhetschef har du både ett operativt verksamhetsansvar och personalansvar. Du ansvarar för budget och rapporterar till Avdelningschefen för Garanti- och Finansiering.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp, där du med helhetssyn och ansvarstagande aktivt bidrar till hela avdelningens ledning och utveckling.

Du har en nyckelroll i det fortsatta samarbetet med Strålsäkerhetsmyndigheten-SSM. Du kommer också att ha mycket kontakter med företag, departement och internationella aktörer på området.

Erfarenhet, utbildning och person
Som enhetschef har du förmåga att leda, utveckla och företräda verksamheten. Du är en god kommunikatör med förmåga att i såväl tal som skrift – på svenska och engelska – förmedla, ibland svåra, frågor på ett pedagogiskt sätt.

Du har en akademisk examen inom nationalekonomi, företagsekonomi eller annan kompetens som vi bedömer likvärdig. Vi ser att du har erfarenhet och kunskap inom enhetens verksamhetsområde. Arbete på myndighet eller inom regeringskansliet är meriterande.

Vi söker dig som är trygg i ledarrollen, kan se helheten, och som drivs av att se medarbetare växa. Vi förväntar oss att du agerar som en förebild utifrån vår värdegrund och har lätt för att samverka. Du är dynamisk och duktig på att driva förändrings- och utvecklingsarbete. För att lyckas i din roll krävs också ett strategiskt och analytiskt förhållningssätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tjänsten är säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Bakgrund
Regeringen har givit Riksgälden i uppdrag att - från och med den 1 september 2018 - ansvara för en större del av verksamheten inom finansieringssystemet för kärnavfall. Personal som tidigare arbetat med dessa frågor vid Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att övergå till Riksgälden och bilda stommen i enheten för Kärnavfallsfinansiering. I sin utökade roll kommer Riksgälden att ansvara för att bedöma hur stora ekonomiska resurser den kärntekniska industrin bör avsätta för att täcka kostnaderna för avveckling och slutförvaring. En rad andra uppgifter ingår också, i enlighet med finansieringslagen. 

Ansökan
Välkommen med din ansökan via www.riksgalden.se/jobb senast den 20 augusti. Ange referens 2018/816

Om du vill veta mer om tjänsten kontakta Eva Cassel, avdelningschef, 08-613 47 51 eller 070-258 26 96.

Arbetspsykologiska tester kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen.

Vi tillämpar normalt sex månaders provanställning.

Vi erbjuder dig en arbetsplats med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. Vi bidrar till att statens pengar och finansiering hanteras effektivt och att det finansiella systemet är stabilt. I uppdraget ingår att vara statens internbank, förvalta statsskulden och ge statliga garantier och lån. Riksgälden har även fått i uppdrag att ansvara för finansieringssystemet för kärnavfall. Vi ansvarar också för statens bankkrishantering och insättningsgarantin. Vårt kontor finns i centrala Stockholm. Vår vision är att tillsammans göra Riksgälden till en förebild både i Sverige och internationellt. Våra värderingar präglas av öppenhet, trygghet och professionalitet i utförande av vårt arbete. Riksgälden strävar efter att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare, där mångfald, olika erfarenheter, kompetens och bakgrunder tas tillvara

Liknande jobb

Liknande jobb