CFO till Connecting Capital

Plats
Stockholm
Annonserat
den 10 augusti 2018
Stängs
den 9 september 2018
Kontakta
Mats Holmberg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Som CFO hos Connecting Capital rapporterar du till VD och är placerad på kontoret i Stockholms innerstad. Du är ansvarig för ekonomiska frågor som ingår i koncernens drift , styrning, ekonomisk affärsplanering. Att hålla ihop arbetet med budgetprocess, intern styrning och kontroll är en hörnsten i gruppens fortsatta framgång.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Övergripande ansvaret för ekonomifunktionen i koncernen vilket innefattar säkerställande av att den ekonomiska rapporteringen ger en rättvisande bild av koncernens verksamhet såväl som verksamhetsanalys och styrning
• Ytterst ansvarig för konsolidering och bokslut av koncernens bolag samt skatterättsliga konsekvenser samt kontakten med revisorerna
• Ansvarig för budget/prognos processen från uppstart till slutförande
• Agera bollplank och stöd till VD, ekonomifunktioner och övriga partners i respektive koncernbolag, vara delaktig i förvärv av nya bolag till koncernen
• Utveckla och driva processförbättring i syfte att automatisera och upphandla/effektivisera systemstöd, finansiella rutiner och processer
• Ansvara för framtagande av material till styrelsemöten samt övriga analyser och utredningar
• Besörja att Årsredovisningar upprättas samt att revision utförs effektivt, korrekt och i enlighet med koncernens tidsramar
• Säkerställa att formalia till bolagsstämmor, styrelseprotokoll etc. genomförs/upprättas

Passande profil
Om du har ett genuint engagemang och förståelse för ekonomi och affärslogik är det dig som Connecting Capital söker. Du har en akademisk examen inom ekonomi samt mångårig erfarenhet från seniora ekonomiroller. Du bör ha grundläggande redovisningskompetens samt goda kunskaper inom bland annat prognos, uppföljning och styrning av bolag.

För att trivas hos Connecting Capital och för att vara framgångsrik i rollen som CFO, har du ett starkt engagemang i företagets utveckling och en vilja att vara med och skapa framgång. Du trivs i diversifierade och entreprenöriella bolag och har lätt att samarbeta med andra. Vi ser gärna att du är analytisk, har sinne för detaljer men förmåga att se helheten.

Din ansökan
Vill du bli en del av Connecti ng Capital? Välkommen att visa intresse via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av Mats Holmberg på Boardtalk AB (072-8532313) mats.holmberg@boardtalk.se. Urval och intervjuer kommer att ske löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Om Connecting Capital
Connecting Capital (www.connectingcapital.se), med entreprenöriella anor från 1896, är ett svenskt investeringsföretag med sin bakgrund inom industrin. Bolaget etablerar goda och långsiktiga relationer som grund för industriellt värdeskapande. Connecting Capitals investeringar är strukturerade under tre dotterbolag fokuserat på investeringar i onoterade industriföretag (vilka i dag sammanlagt omsätter mer än 1MDSEK), fastigheter och kapitalförvaltning. Connecting Capitals verksamhet består i att aktivt medverka i utvecklingen av portföljbolagen och att agera som en stödfunktion åt ledningen.

Liknande jobb

Liknande jobb