Finansinspektör till Finansinspektionen, Stockholm

Plats
Stockholm
Annonserat
den 17 augusti 2018
Stängs
den 16 september 2018
Ref:
18-14957
Kontakta
Daniel Gedeon
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vill du arbeta med komplexa tillsyns, policy- och regelfrågor för systemviktiga finansiella företag?

Ref 18-14957

Som finansinspektör på avdelningen Infrastrukturtillsyn arbetar du i framkant med tillämpningen och utvecklingen av komplexa regelverks-, risk- och finansmarknadsfrågor med stor påverkan på systemviktiga företag, finansiell stabilitet och konsumentskydd. Fokus ligger på tillsyn-, tillstånd- och policyfrågor relaterade till systemkritiska finansiella infrastrukturföretag. Här ingår företag som börser, handelsplattformar, centrala värdepappersförvarare, clearingverksamheter och administratörer av kritiska index.

Du bedömer och följer upp de risker företagen är exponerade mot och deras förmåga att hantera dessa risker. Det innebär att förstå, analysera och fatta beslut i relation till en föränderlig och komplex riskbild för både enskilda företag och finansmarknaden generellt. Du kontrollerar också att företagen efterlever de regelverk som styr deras verksamhet och är Finansinspektionens (FI) representant gentemot dessa företag. Det innebär att du kommer ha regelbunden kontakt med senior ledning på företagen under tillsyn samt andra nationella och internationella myndigheter och verksamheter.

Rollen erbjuder unika möjligheter att få mycket god förståelse för hur de finansiella marknaderna och aktörerna interagerar och vilka risker det kan medföra för både finansiell stabilitet och enskilda konsumenter, liksom en djup expertkunskap kring specifika systemviktiga företag och verksamheter.

I rollen kommer du även ges möjlighet att delta i arbetet med nationell och internationell policyutveckling och regelutformning. Du kommer att ha kontakt med kollegor på andra tillsynsmyndigheter samt ha möjlighet att delta i internationella arbetsgrupper.

Vi söker dig som har en relevant utbildning, sannolikt inom juridik eller ekonomi, samt några års erfarenhet från arbete inom finanssektorn. Erfarenhet och/eller intresse av att arbeta med regelefterlevnad är en förutsättning. Du arbetar troligen med compliance eller riskhantering. Du har ett starkt intresse för finansmarknadens funktion och förståelse för FI:s roll, samt är van att arbeta med komplexa frågeställningar. Kunskaper kring aktuella regelverk, finansiella infrastrukturföretag och betalningssystem, samt erfarenhet från relevant myndighet, är meriterande.

Som person är du analytisk, självgående, framåtblickande och har en förmåga att fatta beslut. Du är tydlig i din kommunikation och bidrar till ett gott samarbete såväl internt som externt. Arbetet på FI förutsätter hög integritet och att du kan uttrycka dig mycket väl på svenska och engelska i såväl tal som skrift.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta avdelningschef Daniel Gedeon på 08-408 982 75 alternativt daniel.gedeon@fi.se.

Vi tillämpar normalt sex månaders provanställning.

Välkommen med din ansökan med cv, personligt brev och relevanta betyg/intyg senast den 16 september. Rekryteringsprocessen bedrivs fortlöpande och arbetspsykologiska tester ingår som en del av processen. 

FI arbetar för finansiell stabilitet och ett gott konsumentskydd. Här arbetar cirka 500 personer med olika erfarenhet och bakgrund på en arbetsplats som präglas av samarbete och kunskapsutbyte. På FI är du med och påverkar den finansiella marknaden. Tillsammans arbetar vi för samhällsnyttan och du kan göra skillnad!