Grundskolechef till Botkyrka kommun

Rekryterare
Botkyrka Kommun
Plats
Stockholm
Annonserat
den 4 september 2018
Stängs
den 17 september 2018
Ref:
SE- 13242
Kontakta
Lisbeth Petersson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Position
Botkyrka är en dynamisk kommun. Vi söker en erfaren och nyfiken grundskolechef som vill fortsätta vår framgångsrika resa. Vårt mål är att ge våra barn och ungdomar, oavsett förutsättningar, tillgång till likvärdig utbildning med hög kvalitet i alla våra 22 grundskolor, med fokus på goda och förbättrade resultat. Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande jobb i en levande och mångkulturell miljö. Vår ambition är att skapa möjligheter för alla och att ta tillvara den kraft som finns hos barn, ungdomar och medledare med olika bakgrund.

Exempel på viktiga fokusområden är följande:

  • Utveckling och kunskaper
  • Det kompensatoriska uppdraget
  • Trygghet och studiero
  • Digital kompetens
  • Ledarskapet


Arbetsuppgifter
Du har övergripande ansvar för att kommunens 22 grundskolor, grundsärskola, fritidshem och språkcentrum ger eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Du ansvarar för den strategiska planeringen i samråd och dialog med förvaltningsledning och skolledningar. Du arbetar med processorientering som stöd för våra medborgare genom medborgarprocessen Det livslånga lärandet.

På ett systematiskt sätt följer du upp kvalitet och resultat i verksamheten i nära dialog med kvalitetsenheten.

Du arbetar för att rektor ges goda förutsättningar att leda den pedagogiska verksamheten.

Viktigt i ditt uppdrag är också att på ett tydligt sätt företräda huvudmannen i att kommunicera och följa upp lärande, utveckling och resultat i nära samarbete med rektorer. I utvecklingsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet får du värdefullt stöd av våra förvaltningsövergripande specialist- och stödfunktioner.

Som grundskolechef har du en viktig roll i utbildningsförvaltningens ledningsgrupp där du både företräder verksamheten och anlägger ett huvudmannaperspektiv med medborgaren i fokus.

Du har budget- och resultatansvar samt en pådrivande funktion, tillsammans med ekonomistöd, i det ekonomiska uppföljningsarbetet.


Kvalifikationer
Du har lärarutbildning eller annan likvärdig pedagogisk utbildning, kompletterad med en fullgjord rektorsutbildning. Du ska ha väl dokumenterad erfarenhet av att som chef leda andra chefer inom grundskolan och helst varit verksam i förvaltningsledning tidigare.

Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt och ekonomiskt utvecklingsarbete samt systematiskt kvalitetsarbete i en komplex organisation. Du är van att driva förändringsarbete med gott och dokumenterat resultat. Det är också viktigt med erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation.


Personliga egenskaper
Du leder andra genom att engagera och göra andra delaktiga, samtidigt som du är tydlig när det gäller riktning och mål. Samråd och dialog är en naturlig del av ditt ledarskap. Du är pedagogisk, målmedveten och modig. Du har även en god förmåga till analys och problemlösning.

Genom ditt coachande och inspirerande ledarskap och ett processinriktat arbetssätt driver du utvecklingen framåt och ser till att organisationen utvecklas i takt med omvärlden. Du har förmåga att sprida framtidstro och positiv förväntan i verksamheten.

Du håller elevernas fokus och ser till helheten. Du förstår vikten av kvalitet i arbetet och har en god ekonomisk medvetenhet.

Stämmer beskrivningen in på dig? Välkommen med din ansökan!

 

Ansök via www.mercuriurval.se (ref.nr SE- 13242) så snart som möjligt, dock senast den 17 september 2018. Vi intervjuar löpande. Frågor besvaras av Lisbeth Petersson, konsult på Mercuri Urval på lisbeth.petersson@mercuriurval.com eller 08-506 450 78. Botkyrka kommuns fackliga representanter nås via kontaktcenter på 08-503 610 00.

Liknande jobb

Liknande jobb