Finans- och ekonomichef till Tornstaden, Göteborg

Rekryterare
Tornstaden
Plats
Göteborg
Annonserat
den 5 september 2018
Stängs
den 30 september 2018
Kontakta
Anna Åkesson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Med Göteborg som bas är Tornstaden en modern version av gamla tiders byggmästare som med personligt engagemang, långsiktighet och kvalitetstänkande driver byggprojekt från början till slut. Precis som gamla tiders byggmästare tar man ett personligt ansvar för projektering, byggnation och förvaltning. Alla projekt genomförs med korta beslutsvägar och tydligt ansvar. Tillsammans med kunder, anställda och samarbetspartners förverkligas idéer till färdiga projekt  genom kunskap, engagemang och affärsmannaskap i kombination med koncernens finansiella styrka. Det har visat sig att det traditionella arbetssättet är mer modernt än någonsin. Läs mer på tornstaden.se

Tornstadenkoncernen söker nu en nyckelperson med stort driv, engagemang och entreprenörskänsla som kan ta över och utveckla rollen efter Staffan Liljequist, en av grundarna och nuvarande finanschef, som avser trappa ner på det operativa arbetet i bolaget.

Bolaget startade verksamheten 1995 och är idag en snabbväxande bygg- och fastighetskoncern som erbjuder hela värdekedjan; från idé till färdiga projekt - allt under ett tak. De tre verksamhetsgrenarna projektutveckling, byggnation och fastighet omsätter tillsammans ca 1,5 miljarder och har ca 140 anställda, med huvudkontor i Göteborg samt regionkontor i Stockholm och Malmö.

Tornstaden är ett attraktivt bolag i tillväxt och med starkt kundfokus. Informell företagskultur med hög kompetens, stor energi och ansvarskänsla är viktiga parametrar i verksamheten. Företaget präglas av stark entreprenörsanda med efterfrågestyrd verksamhet och söker nu en finans- och ekonomichef som kan bidra till verksamheten med ett affärsmässigt driv.

I rollen ingår i huvudsak dessa ansvarsområden:

Finansiering av fastigheter – hantera lånestock och finansiella instrument, förhandla villkor med banker och kreditgivare, säkerställa långsiktig räntenivå, hantera finansieringslösningar vid fastighetsaffärer

Projektfinansiering – finansiera markförvärv med eget kapital och extern finansiering, upphandla och hantera byggnadskreditiv, säkerställa finansiering i bostadsrättsföreningar

Likviditetsförvaltning – placera koncernens likviditet enligt styrelsens direktiv, optimera avkastning t ex hantera internlån, planera likviditetsbehov för projekt och dotterbolag

Andra uppgifter – valutafrågor, genomgång av prognoser, koncernens årsredovisningar och projekt med kreditgivare, bevaka och följa upp garantier och borgensförbindelser, stöd till koncernchefen vid genomförande av affärer, moms- och skattefrågor

Du rapporterar till koncernchef Jan Edlund och arbetar i koncernledningen tillsammans med ansvariga för respektive affärsområde. 

Vi söker dig som vill vara en nyckelperson i ett framgångsrikt, entreprenöriellt, ägarlett företag. Du bör ha universitets-/högskoleutbildning och har cirka 10 års erfarenhet av kvalificerat arbete inom finansområdet och stort affärsintresse. Det är en fördel om du har arbetat i bygg-, fastighets- eller entreprenadföretag och att du ser det här jobbet som ett steg i din fortsatta utveckling.

På det personliga planet ser vi att du är utåtriktad, kommunikativ, pedagogisk och utrustad med drivkraft, gott omdöme, goda ledaregenskaper och stort engagemang.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev på maquire.se senast den 30 september. Vid frågor, ring Anna Åkesson 0763-38 87 96 eller Åse Torbjär Granath 0763-38 87 97.