VD till Swerim AB (under bildande) – ett nytt forskningsinstitut

Rekryterare
Maquire
Plats
Luleå alt Stockholm
Annonserat
den 5 september 2018
Stängs
den 27 september 2018
Kontakta
Gunilla Thulin
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vill du vara med och forma gruv- stål- och metallindustrins framtid med de utmaningar som föreligger i form av krav på hushållning av naturresurser, fossilfrihet, processutveckling och höjda krav på materialens prestanda och återanvändning samt utveckling av nya material för framtida tillämpningar? För att anta dessa utmaningar har svensk gruv- och stålindustri tagit initiativ till bildandet av ett nytt stålforskningsinstitut, SWERIM AB, som startas upp under hösten 2018. Institutet bildas genom en sammanslagning av Swerea MEFOS, Luleå, samt material- och produktionsforskningen inom Swerea KIMAB i Stockholm.

SWERIM AB kommer att bedriva processmetallurgisk, bearbetningsteknisk och materialrelaterad forskning av betydelse för gruv-, stål- och metallföretag samt materialanvändare.

SWERIM AB ägs till 80 % av industrin och till 20 % av svenska staten. Beräknad omsättning är 250 mkr och antalet anställda blir 190 personer.

SWERIM AB kommer att bedriva främst industriellt inriktad forskning med fokus på industrins förnyelsearbete, konkurrenskraft och hållbara utveckling. Dynamisk samverkan med externa parter, såväl inom akademi som industri, är ett viktigt medel för att skapa industri- och samhällsnytta.

Rollen som VD innebär att aktivt företräda och profilera SWERIMs olika verksamheter som idag omfattar:

  • Hållbar Processteknik
  • Pilot & Demonstrationsanläggningar
  • Värmning & Bearbetning
  • Processmetallurgi
  • Processintegration
  • Affärsutveckling & FoU-stöd
  • Material & Processutveckling
  • Produktionsteknik
  • Materialinriktad korrosion

Parallellt med detta kommer en utvidgning att ske mot nya, av ägarna bestämda, strategiskt viktiga områden.

De huvudsakliga uppgifterna för VD är att inledningsvis vidareutveckla organisationen till en stark aktör inom området och att skapa en gemensam värdegrund och plattform. Dessutom kommer en utvidgning av verksamheten mot nya strategiskt viktiga områden att genomföras. Arbetet kommer att kräva ett nära samarbete mellan VD och bolagsstyrelse. Tjänsten förutsätter resor, nationellt och internationellt, till kunder och samarbetspartners, men också lokal närvaro. Placeringsort är Stockholm eller Luleå.  

Önskvärd bakgrund för arbetet är näringslivserfarenhet från stål- och/eller verkstadsindustri, helst både inom produktion och FoU, gärna i internationell miljö, alternativt erfarenhet från myndigheter eller liknande med forskning och innovation. Ett brett nätverk inom industri, akademi, institut, beslutsfattare, lobbyister m fl ger goda förutsättningar att lyckas. Som företagsledare har du kunskaper i ekonomiprocesser, företagsjuridik och förhandlingsteknik. Du har ett stort tekniskt intresse, gedigen erfarenhet av ledarskap från större organisation och resultatansvar från projektverksamhet, och ser långsiktigt på arbetet att driva Swerim framåt. Civilingenjörsexamen (MSc) är ett krav och forskarutbildning är en fördel, såväl i kontakterna med akademi i Sverige och internationellt, som med forskare i den egna organisationen.

Vi söker dig som är affärsorienterad och som med ett genuint kundfokus har förmåga att bygga nätverk samt skapa förtroende. Med kommunikationsförmåga förmedlar du tydliga mål och budskap såväl externt som internt, och är en van talare i större forum. Du är ansvarstagande och engagerad för företagets utveckling och arbetar uthålligt, konsekvent och med prioriteringsförmåga för att fullfölja planer och strategier.

Ditt ledarskap utmärks av att verka genom andra och inspirera till samarbete med tillit och positiv attityd. Som person är du tillgänglig och handlingskraftig.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev på www.maquire.se senast den 27 september. För ytterligare information kontakta Gunilla Thulin 0735-49 99 00 eller Anna Åkesson 0763-38 87 96.