Digitaliseringsstrateg till Botkyrka Kommun

Rekryterare
Botkyrka Kommun
Plats
Stockholm
Annonserat
den 12 september 2018
Stängs
den 25 september 2018
Ref:
SE-13286
Kontakta
Lisbeth Petersson
Kategori
Data / IT
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Stödja eleverna i deras lärande och rusta dem inför framtiden!

Ansvara för och strategiskt leda det digitala utvecklingsarbetet och den digitala transformationen inom utbildningsförvaltningen. Nu är vi redo att ta nästa steg i vårt framtidsinriktade arbete med digitalisering och datorn i undervisningen!

Position
Botkyrka är en av Sveriges mest dynamiska kommuner. I Botkyrkas förskolor och skolor genomförs en omfattande satsning på digitalisering av lärmiljöerna. Vi ser digitaliseringen som en viktig transformerande kraft som ställer höga krav på strategisk utveckling med tydligt framtidsperspektiv. I utbildningsförvaltningens vision i en digital kontext får detta bl a innebörden att vi rustar våra barn och elever för att möta framtiden genom att ge dem den digitala kompetens som ett aktivt medborgarskap och ett livslångt lärande kräver nu och i framtiden. Digitaliseringen är också en katalysator för pedagogisk utveckling och kollegialt lärande med likvärdighet i fokus. I juni 2017 antog utbildningsnämnden en progressiv strategi för barns och elevers lärande i en digital värld. Strategin syftar till att skapa förutsättningar för att öka medvetenheten inom hela organisationen om digitaliseringens potential för lärande, delaktighet och att bidra till att göra våra barn och unga redo att möta de samhällsförändringar vi står inför.

Vi söker nu en digitaliseringsstrateg och tillika omvärldsorienterad förändringsledare för att ta oss till nästa nivå i vår framgångsrika resa; där vi redan i nuläget positionerat oss i framkanten såväl nationellt som internationellt!

Arbetsuppgifter
Du får det övergripande ansvaret att leda implementeringen av vår digitaliseringsstrategi. Du är placerad inom utbildningsförvaltningens enhet för specialiststöd. Detta är en mångfacetterad roll som ger breda kontaktytor både inom och utanför förvaltningen. För att nyttja digitaliseringens potential för ökad likvärdighet i Botkyrkas förskolor och skolor krävs samsyn och samverkan mellan kommunens förskolor och skolor liksom mellan förvaltningens olika nivåer. God samverkan med lokalsamhället, arbetslivet och andra externa aktörer bidrar till att skapa goda förutsättningar för barn och elevers lärande i en digital värld. Prioriterade insatsområden kan förändras över tid men omfattar bl a :

  • Du ansvarar för att förvaltningens verksamheter har en adekvat digital infrastruktur med välutrustade lärmiljöer och adekvat utbud av digitala enheter. Upphandlingar av utbildningsförvaltningens IT-stödsystem och medverkan i kommunövergripande upphandlingar ligger inom ditt ansvarsområde

  • Du är kravställare gentemot IT-enheten i såväl utvecklingsfrågor som systemförvaltning.

  • Utvecklingsfrågor - öppen data; automatisering; digitala ekosystem; E-tjänster etc

  • Du representerar utbildningsförvaltningen i kommunövergripande frågor som är relaterade till digitalisering

  • Du ansvarar för att vi tar hand om vår information på ett säkert sätt med riskanalys och GDPR:s inverkan på digitaliseringen

  • Budgetansvar

Kvalifikationer
För att möta rollens utmaningar har du en högskoleexamen och gärna erfarenhet av liknande uppdrag där projekt- och process- liksom förändrings- och digitaliseringsledning ingår.

Dina erfarenheter har gett dig insikt om och förståelse för hur projektledning och processledning interagerar i ett förändringsarbete. Du är medveten om och kan ligga steget före i att förstå och hantera de problem som kan uppstå när projekt- och processledning övergår till linjen. Teknikens inverkan på förändringsarbetet, både ur ett ekonomiskt och användarmässigt perspektiv är också ett område som du är van vid och intresserad av att hitta goda lösningar på.

Meriterande är erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.

Personliga egenskaper
Omvärlds- och samhällsengagemang i kombination med verksamhetsförståelse och ett starkt intresse för digitaliseringens positiva effekter är något som du brinner för. Med kommunens barn och elever i fokus ser du helheten. Du är en god kommunikatör och har förmågan tolka och se möjligheter och problem ur olika intressenters perspektiv. Omgivningens förväntningar och farhågor bemöter du med både rationella argument och inspirerande framtidstro. Du har ett långsiktigt, strategiskt perspektiv på ditt uppdrag, men förstår också vikten av ekonomisk medvetenhet och systematiskt arbete i den operativa vardagen. Samverkan och samarbete är för dig en självklarhet för att lyckas i ambitionen att ligga i digitaliseringens framkant!

Stämmer beskrivningen in på dig? Välkommen med din ansökan!

Ansök via www.mercuriurval.se (ref.nr SE-13286) så snart som möjligt, dock senast 25 september 2018. Vi intervjuar löpande. Frågor besvaras av Lisbeth Petersson, konsult på Mercuri Urval på lisbeth.petersson@mercuriurval.comeller 08-506 450 78. Botkyrka kommuns fackliga representanter nås via kontaktcenter på 08-503 610 00.

Om företaget

Om Botkyrka
Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 91 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare. Kommunens värdegrund består av ledstjärnan ”medborgarens fokus” och de fyra värdeorden öppna, ansvarstagande, energiska och modiga. - I Botkyrka är vi långt ifrån lagom!

 

Läs mer på www.botkyrka.se.