Finansanalytiker till Nyfosa

Rekryterare
Nyfosa
Plats
Nacka (Stad), Stockholm
Annonserat
den 19 oktober 2018
Stängs
den 18 november 2018
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Unik chans för dig som vill vara med från start på en otroligt spännande resa tillsammans med det transaktionsintensiva och opportunistiska fastighetsbolaget Nyfosa. Med en stark vilja att tänka nytt och gå emot strömmen är Nyfosa den aktör på marknaden som genom snabba beslutsvägar och sin affärsfokuserade organisation ser och genomför affärerna som andra inte klarar av, där man ses som bäst i branschen på komplexa transaktioner. Detta är ett tillfälle du inte kan missa!

Om tjänsten
Givet Nyfosas transaktionsintensiva profil och tillväxtambition kommer en stor del av finansfunktionens arbete fokusera på kapitalförsörjning som möjliggör tillväxt på ett så effektivt sätt som möjligt. Som Finansanalytiker inom finansfunktionen spelar du en nyckelroll i vår tillväxtresa. Utöver kapitalanskaffning stöttar och bistår du Nyfosas Finanschef i dennes arbete kring exempelvis förvaltning av skuldportfölj och likviditetsplanering.

Du blir en del av bolagets finansavdelning som företräder bolaget gentemot banker och andra finansinstitut. En viktig del av rollen är därför att etablera, utveckla och behålla bolagets relationer med hela finansmarknaden. Du bygger förtroende och hittar alltid vägen framåt på ett självständigt och ansvarsfullt sätt. I din roll som Finansanalytiker deltar du naturligtvis i alla förhandlingar och presenterar ditt arbete för både interna och externa parter.

Tjänsten är med placering på bolagets kontor i Nacka och rapportering sker till bolagets Finanschef.

Arbetsuppgifter

  • Sammanställa samt presentera kortsiktig likviditetsprognos för VD på regelbunden basis
  • Ansvara för framtagande av långsiktig likviditetsplan till Finanschef, vilken utgör underlag för beslut om investeringar för köp och försäljning av fastigheter, projekt och kapitalanskaffning
  • Analysera och administrera Nyfosas skuldportfölj i samarbete med externa tjänsteleverantörer, vilket innefattar att både ta fram och skicka information, samt ta emot och kvalitetssäkra information som rör existerande och kommande finansieringar, räntesäkringar med mera.
  • Ansvara för kvartalsrapportering och covenantrapportering till långivare
  • Ansvara för analys av räntebärande skulder och finansnetto samt vara delaktig i upplysningar avseende Nyfosas finansiering i delårsrapporter och årsredovisning.
  • Delta i kravställning och uppföljning gentemot Nyfosas finanspolicy och interna riktlinjer

Profil
Vi ser att du som söker har relevant akademisk examen, som civilekonom eller civilingenjör och gärna med inriktning finansiering och / eller fastigheter, samt att du har 2–5 års arbetslivserfarenhet av liknande uppgifter inom bank, fastighetsbolag eller finansfunktion. En god förståelse för skuldsidan är meriterande. Du har mycket god vana av att hantera komplexa Excel-modeller och arbetar med god struktur och stor noggrannhet. För att du skall trivas i rollen stimuleras du av att verka i en entreprenöriell miljö med inslag av stundtals höga arbetstoppar där du levererar högkvalitativa resultat.    

Din ansökan
Är du Nyfosas nya Finansanalytiker? Välkommen att söka tjänsten via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av Boardtalks konsult Frida Carlsson (070-790 29 30). Urval och intervjuer kommer att ske löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Nyfosas bakgrund
I september 2018 beslutade en extra bolagsstämma att dela upp Hemfosa i två noterade bolag med syfte att skapa större aktieägarvärde. Hemfosa har bildat dotterbolaget Nyfosa som planeras att delas ut till Hemfosas stamaktieägare och noteras på Nasdaq Stockholm under hösten 2018.

Om Nyfosa
Nyfosa ska vara ett transaktionsintensivt, opportunistiskt fastighetsbolag med stark drivkraft där affären är i fokus. På Nyfosa tar man tillvara affärsmöjligheterna när och där de dyker upp utan att vara låst av en begränsande strategi. Per den 30 juni 2018 motsvarade Nyfosas fastighetsbestånd ett värde om 12,4 MDSEK (16,1 MDSEK inklusive andelar i joint ventures), omfattade en uthyrningsbar yta om 1 130 tkvm och bestod i huvudsak av kontor i tillväxtkommuner samt logistik- och lagerlokaler vid transportknutpunkter i hela Sverige.