Doktorand i Teknisk akustik- hörselsäker användning av in-ear-monitorer

Plats
Luleå (Stad), Norrbotten
Annonserat
den 31 oktober 2018
Stängs
den 30 november 2018
Ref:
3300-2018
Kontakta
Arne Nykänen
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

lulea_tekniska.gifBakgrund
Luleå tekniska universitet är ett ledande tekniskt universitet och vår forskning syftar till att ge förutsättningar och verktyg för byggandet av det attraktiva och hållbara samhället. Utifrån naturresurser som förnybar energi, malm, mineral, skog och vatten utvecklar vi system, teknik och organisation som ger möjligheter för människorna att leva det goda livet. Gränsöverskridande konst och teknik är ett av universitetets profilområden och utforskar kombinationen konst och teknik och de möjligheter denna kombination ger. I denna domän samverkar forskningsämnena Teknisk akustik och Ljudteknik. Teknisk akustiks forskning omfattar metodutveckling och modellering gällande alstring, utbredning och upplevelse av ljud och vibrationer. Ljudtekniks forskning innefattar både tekniska och konstnärliga utgångspunkter inom ljudproduktion för media och musik, både inspelad och live, där ljudkvalitet är en viktig del. Kunskap om hörseln är central för båda ämnena, och hörselprevention är lika viktig i industriella sammanhang som i musik- och underhållningsbranschen. En förstudie med fokus på ljudexponering för musiker, och har visat att nivåerna ofta är skadligt höga och kan leda till hörselskador. Denna problematik har lett fram till att AFA Försäkring finansierar ett forskningsprojekt där in-ear-monitorteknik ska studeras och teknik och metodik utvecklas för att säkerställa hörselsäker och musikaliskt väl fungerande användning av in-ear-monitorer vid liveframträdanden.

Vi söker en doktorand som kan jobba med forskning kring hörselsäker användning av in-ear-monitorer.

Ämnesbeskrivning
Teknisk akustik omfattar metodutveckling och modellering gällande alstring, utbredning och upplevelse av ljud och vibrationer. Tillämpningar sker främst inom sektorerna fordon, boendemiljö och industriella processer.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen bedrivs som en del av ett forskningsprojekt som omfattar uppmätning av ljudnivåer vid professionella konserter, laborativa experiment och auralisering för undersökning av hur tekniska lösningar och ljudmix påverkar ljudexponering, experiment vid soundcheck inför professionella konserter och spridning av resultat genom workshops med professionella musiker och ljudtekniker samt vetenskapliga publikation-er och presentationer vid vetenskapliga konferenser. Arbetet kommer att genomföras inom projektet ”In-ear-monitorering – en hörselsäker lösning för framtidens musicerande?”, finansierat av AFA Försäkring.

Tjänsten kräver god förståelse för vad det innebär att framföra elektriskt förstärkt musik live. Det är därför meriterande med erfarenhet av musikaliskt utövande och/eller ljudproduktion.

Frågeställningarna ligger i gränslandet mellan forskningsämnena Teknisk akustik och Ljudteknik. Tjänsten har sin hemvist i Teknisk akustik, men sker i samverkan mellan forskargrupperna.

Kompetens och erfarenhet
För att vara behörig för tjänsten krävs universitetsexamen (MSc eller motsvarande) inom teknisk akustik, ljudteknik, teknisk fysik, elektroteknik, eller liknande. Erfarenhet av musik (utövande och/eller produktion) är meriterande.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se,

  • Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Arne Nykänen, +46 920 492139, arne.nykanen@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3300-2018
Sista ansökningsdag: 2018-11-30