Doktorand i konstruktionsteknik - Luleå Tekniska universitet

Plats
Luleå
Annonserat
den 31 oktober 2018
Stängs
den 7 december 2018
Ref:
3148-2018
Kontakta
Mats Emborg
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

lulea_tekniska.gifForskningsämnet Konstruktionsteknik, avdelningen för Byggkonstruktion och brand vid Luleå tekniska universitet vill anställa en doktorand för att arbeta inom forskningsprojektet  Digitaliserat platsgjutet anläggningsbyggande”.  Forskargruppen, cirka 30 personer, består av erfarna forskare, doktorander, tekniker och professorer. http://www.ltu.se/research/subjects/Konstruktionsteknik 

Ämnesbeskrivning
Konstruktionsteknik omfattar utformning, dimensionering, byggande, underhåll, tillståndsbedömning, reparation och förstärkning av bygg- och anläggningskonstruktioner. Fokus är på betong, dess materialtekniska egenskaper och bindemedel samt samverkan med andra material.

Projektbeskrivning
Känt är att betong är det viktigaste byggnadsmaterialet och utgör således den grundläggande beståndsdelen i såväl infrastrukturkonstruktioner som husstommar och industrianläggningar. Vid användning av platsgjuten betong är industrialiseringsgraden redan nu hög och insatser görs idag för att ytterligare förbättra den. Detta i syfte att öka effektiviteten, förbättra arbetsmiljön, höja kvaliteten på slutprodukten och öka hållbarheten. Vi ser här många möjligheter till att snabba på utvecklingen om digitaliseringstekniken tillämpas.

I projektet kopplas senaste material- och byggteknik ihop i en digital miljö där Bygginformationsmodeller utgör en hörnsten. Målet med hela satsningen är digitaliseringstjänster (prognosverktyg och trådlös sensorteknik) för olika nyckelparametrar så att nya miljövänliga betongkvaliteter och byggmetoder kan användas. Detta sker speciellt vid anläggningsbyggande.

Projektet innehåller teoretiska studier av betongs egenskaper i tidig ålder och hur de påverkar byggprocessen. En stor del av arbetet ägnas åt laboratoriestudier och studier i halvskala. I arbetet ingår fullskaleförsök som utförs direkt på svenska byggarbetsplatser. Senaste rön om betongforskning tillämpas där universitetet har en framstående roll, nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att utbildas i vetenskapligt tänkande och skrivande. Arbetet innebär att du kommer att utveckla färdigheter i att identifiera, definiera, formulera och lösa problem av både praktisk och teoretisk karaktär. Givetvis ingår även att identifiera möjligheter med den teknik som tas fram. Du kommer också att utveckla dina färdigheter om hur forskningsresultat kan tillämpas i byggverksamhet i och med att arbetet har ett viktigt fokus i att förstå byggares behov och möjligheter.

Du ingår en grupp av doktorander inom forskningsområdet och du samarbetar med andra forskare vid LTU och byggindustrin i Sverige samt med den arbetsgrupp som är knuten till projektet. Du kommer även att odla internationella kontakter.

Doktorandstudierna är på fyra år men kan utökas upp till 5år beroende på hur mycket doktoranden ägnar åt sk institutionstjänstgöring såsom andra projekt vid ämnet och undervisning.

Kvalifikationer
Lämplig bakgrund för tjänsten är civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning Väg och Vatten, Maskinteknik, Teknisk fysik eller liknande. Erfarenheter från byggverksamhet och experimentellt arbete är en merit; speciellt att ha erfarenhet från svensk byggindustri är meriterande.

För mer information: Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
För ytterligare information, kontakta: Professor mats.emborg@ltu.se och bitr professor martin.nilsson@ltu.se samt adj professor Staffan,hintze@ncc.se 

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli christer.gardelli@ltu.se  0920-49 18 09, OFR-S Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se  0920-49 17 92

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrund bygger på respekt, tillit, samarbete, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Sista ansökningsdag: 7 december, 2018
Referens nummer: 3148-2018