Doktorand i maskinelement - Luleå Tekniska universitet

Plats
Luleå
Annonserat
den 31 oktober 2018
Stängs
den 18 november 2018
Ref:
3087-2018
Kontakta
Yijun Shi
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

lulea_tekniska.gifForskningsämnet Maskinelement tillhör institutionen för Teknikvetenskap och matematik (TVM) vid Luleå tekniska universitet (LTU). Forskningen inom ämnet maskinelement är framförallt inriktad mot tribologi och dess tillämpning. Forskargruppen består idag av mer än 30 forskare och doktorander och är en av de ledande tribologiforskargrupperna i Europa.

Se mer om gruppen på vår hemsida: http://www.ltu.se/research/subjects/Maskinelement

Verksamheten omfattar många aspekter av tribologi, t.ex. materialtribologi, smörjning och smörjmedel, tillståndsanalys, biotribologi, beräkningstribologi och maskinkomponenters tribologi. Forskningen är både av grundforskningskaraktär och av tillämpad karaktär samt sker ofta i nära samarbete med svensk och internationell industri. Gruppen är ansvarig för teori- och projektkurser som ges inom LTU:s civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och masterutbildningar. Framförallt ges kurser inom maskinteknikprogrammet och ett Erasmus Mundus masterprogram inom tribologi (Tribos).

Vi söker nu en doktorand som kan hjälpa oss att vidareutveckla forskningen inom ämnet maskinelement.

ÄMNESBESKRIVNING
Maskinelement omfattar analys och optimering av maskinkomponenter och komponentsystem utifrån prestanda, livslängd, energieffektivitet, tillförlitlighet och miljöpåverkan. Särskild vikt läggs vid frågeställningar inom området tribologi.

PROJEKTBESKRIVNING
Projektet handlar om utveckling och applikation av självförsörjande sensorer för tribologiska tillämpningar. Sensorer som produceras sin egen ström förväntas vara viktiga i utvecklingen av bland annat bärbar elektronik, sakernas internet och Industri 4.0. Fokus i detta projekt är hur denna typ av teknologi kan anpassas till maskinkomponenter för att bland annat ge olika typer av information om systemet. Detta kan handla om maskinen eller maskinkomponentens status samt specifika felsignaler och förvarningar om fel. Projektet innefattar utveckling av ny kunskap och förståelse för sambandet mellan tribologiska sensorsignaler och maskinkomponenters driftsstatus.

Doktorandstudierna innefattar en tidsbegränsad anställning på 4 år, heltid. Administration och / eller undervisning  till en omfattning av maximalt 20% kan tillkomma. Tjänstgöringsort Luleå.

KVALIFIKATIONER
För att vara behörig för tjänsten ska du ha avlagt en civilingenjörsexamen/master inom, maskinteknik, mekatronik/elektronik eller motsvarande. Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ytterligare ett krav.

Vid urval till forskningsprojektet i maskinelement gäller följande urvalskriterier:

  • Kunskaper relevanta för aktuellt projekt
  • Examensarbetets kvalitet
  • Personliga egenskaper relevanta för forskning

Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

INFORMATION 
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Docent Yijun Shi +46-(0)920-492064, yijun.shi@ltu.se.
Professor Pär Marklund +46-(0)920-492415, Par.Marklund@ltu.se .
Universitetslektor Marcus Björling +46-(0)920-491281, marcus.bjorling@ltu.se .

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 18 09 christer.gardelli@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se.

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

ANSÖKAN
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3087-2018
Sista ansökningsdag: 2018-11-18