Doktorand i Teknisk akustik med inriktning arkitektur- och byggnadsakustik

Plats
Luleå (Kommun), Norrbotten
Annonserat
den 1 november 2018
Stängs
den 30 november 2018
Ref:
3274-2018
Kontakta
Fredrik Ljunggren
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

lulea_tekniska.gifBakgrund
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser fokuserar på samhällets behov och ut-maningar inom områdena miljö, råvaror, energi, vatten och säkerhet. Genom forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet tar vi ansvar för utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår forskning och utbildning har en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och välutrustade laboratorier. Verksamheten kvalitetssäkras av våra engagerade professorer och lektorer i ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn.

Teknisk akustik är ett av institutionens forskningsämnen och omfattar metodutveckling och modellering gällande alstring, utbredning och upplevelse av ljud och vibrationer. Till-lämpningar sker främst inom sektorerna fordon, boendemiljö och industriella processer. Ämnets forsknings- och utbildningsprofil styrs utifrån samhällets och industrins krav samt människans behov och förutsättningar. Utbildning bedrivs inom civilingenjörsprogram-men Arkitektur och Väg och vatten samt inom Ljudingenjörsprogrammet.

Vi söker en doktorand för heltidsstudier under 4 år. Projektet innebär att förvärva djup kunskap inom akustikområdet och dess tillämpningsområden.

Ämnesbeskrivning 
Teknisk akustik omfattar metodutveckling och modellering gällande alstring, utbredning och upplevelse av ljud och vibrationer. Tillämpningar sker främst inom sektorerna fordon, boen-demiljö och industriella processer.

Arbetsuppgifter
Projektets specifika tillämpning kräver specialistkunskap inom akustisk modellering, materialteknik och konstruktion samt experimentell metodik. Målet är att förvärva den specialistkunskap och metodik som krävs för att optimera flervåningshus med träkon-struktioner med avseende på tillfredsställande ljud- och vibrationsegenskaper, framförallt för låga frekvenser.

Kompetens och erfarenhet
Sökande bör ha en civilingenjörsutbildning inom maskinteknik, konstruktionsteknik, tek-nisk fysik, akustik eller liknande. En profilering mot akustik/dynamik är meriterande. Det är viktigt att den sökande är bra att uttrycka sig på engelska såväl i tal som i skrift. Vi ser gärna att den sökande både har viss praktisk yrkeserfarenhet och kan svenska.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 1) avlagt en examen på avancerad nivå 2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3) på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Biträdande professor Fredrik Ljunggren, +46 920 491286, fredrik.ljunggren@ltu.se
Professor Örjan Johansson, +46 920 491386, orjan.johansson@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit, och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligtbrev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3274-2018 

Sista ansökningsdag: 2018-11-30