Doktorand Arkitektur - planeringsfaktorers betydelse för fotgängare

Plats
Luleå (Kommun), Norrbotten
Annonserat
den 1 november 2018
Stängs
den 23 november 2018
Ref:
3249-18
Kontakta
Charlotta Johansson
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

lulea_tekniska.gifBakgrund
Forskargruppen i Arkitektur har projekt där fysisk planering, trafik, planering för hållbar utveckling samt balansering av effektivisering och demokratiska planeringsprocesser ingår. Vi arbetar med flera närliggande områden som planering, stadsutveckling, transporter, arkitektur och kulturmiljöer. Skalan varierar från detaljerad nivå till större planeringsstrukturer.

Vi söker en doktorand för att arbeta inom forskningsämnet arkitektur och stadsplanering vid Luleå tekniska universitet, i Luleå. Doktoranden ska arbeta med långtidsstudie av planeringsfaktorers betydelse för fotgängare.

Arbetsuppgifter
Doktorandtjänsten avser studier inom befintligt projekt Långtidsstudie av planeringsfaktorers betydelse för fotgängare, dvs. transportslaget gång. Det övergripande syftet med projektet är att studera frågan ”Vad är det för typ av utformning och planering av den bebyggda miljön som påverkar valet att gå, och innebär en ökad möjlighet för trafikanten att gå, i en svensk kontext?” I syftet ingår även att beskriva och utveckla urban miljö i relation till de gåendes nöjdhet och möjligheter att öka de gåendes trygghet, som stöd för planeringen för transportslaget gång.

Att arbeta som doktorand innebär både att samarbeta i forskargrupp för större forskningsprojekt samt att arbeta självständigt med sitt delprojekt. Det finns goda möjligheter att själv forma såväl dagliga arbetsuppgifter som forskningsfrågor. Doktorandtjänsten innefattar en tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år. Institutionstjänstgöring såsom undervisning i institutionens kurser, samt andra gemensamma arbetsuppgifter kan tillkomma (max 20 %). Planerad start slutet av 2018 eller början av 2019.

Kompetens och erfarenhet
För att vara behörig för tjänsten ska du ha avlagt civilingenjörsexamen i arkitektur, trafik eller magisterexamen i fysisk planering alternativt ha genomgått motsvarande internationell utbildning.

Urval till forskarutbildningen sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt betyg och övriga meriter. Analytisk förmåga samt skicklighet i att uttrycka sig väl i tal och skrift samt förmåga att förklara komplicerade begrepp på ett förståeligt sätt är viktiga ur såväl forsknings- som undervisningsperspektiv. God kunskap i svenska språket krävs då forskningsuppgiften fordrar läsning av dokument och kontakter på svenska med tjänstemän och invånare. God kunskap i engelska, både muntligt och skriftligt krävs, dels för internationella kontakter inom ämnesområdet, samt för internationell publicering och deltagande i konferenser. Forskarutbildning är ett självständigt arbete, samtidigt som det är en del i forskargruppens gemensamma arbete, varför förmåga till både självständigt arbete och i grupp kommer att bedömas.

Till ansökan ska bifogas text från tidigare vetenskapligt skrivande.

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder: 
* Analytisk förmåga
* Visad förmåga att skriva vetenskaplig text
* Visad förmåga till självständigt arbete och i grupp
* Visad samarbetsförmåga

Dessa bedömningsgrunder viktas lika.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se,
Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: 
Prefekt Charlotta Johansson tel.nr. 0920-491867, epost: Charlotta.m.johansson@ltu.se
Professor ämnesföreträdare Adolfo Sotoca tel.nr. 0920-493970, epost: adolfo.sotoca@ltu.se

Facklig företrädare: 
SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 18 09 christer.gardelli@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3249-18

Sista ansökningsdag: 23 november 2018