CFO till Torpheimergruppen AB

Plats
Linköping (Stad), Östergötland
Annonserat
den 27 december 2018
Stängs
den 14 januari 2019
Kontakta
Mikael Jacobsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Torpheimergruppen startade sin verksamhet år 2001 och har idag växt till att vara ett av de största, privatägda, installationsbolagen i Sverige. Gruppen består av 4 olika bolag som under 2017 nådde en gemensam extern omsättning på ca 500 miljoner.

Koncernen finns etablerad på ett flertal orter och kan utföra samtliga tjänster som krävs i en fastighets livscykel. Bygga, förädla och förvalta! Komplexiteten i uppdragen varierar från att byta en lysrörsarmatur till att bygga en 15 000 kvadratmeter stor högteknologisk datahall.Läs mer på www.torpheimer.se

CFO till Torpheimergruppen.

Det här får du hos oss
Om du vill ha en bred inflytelserik utmaning i en privatägd koncern kan detta vara rollen för dig.

Som CFO har du ett övergripande ansvar för koncernens ekonomiarbete, lönehantering och redovisning. Rollen innebär att i nära samarbete med VD och koncernledning driva det löpande arbetet samt att förbättra våra metoder för ekonomisk styrning, effektivitet och uppföljning.
Du kommer att arbeta med att analysera och presentera vårt ekonomiska läge och lägga fram förslag till förändringar, förbättringar och övriga åtgärder som behövs för att utveckla företaget. 
Att stötta och utbilda vår personal i ekonomiska frågor är också en viktig uppgift för dig.
Som CFO ingår du i vår ledningsgrupp och rapporterar till företagens VD.

Du kommer ytterst ansvara för ekonomiarbetet inom koncernen med

  • Processförbättringar inom ditt ansvarsområde
  • Momshantering, skatter och avgifter
  • Avstämningar och rapporter
  • Bokföring 
  • Löner
  • Reskontra 

Till detta kommer också andra uppgifter så som att arbeta med investeringar, lönsamhetskalkyler och att utvärdera affärsmöjligheter avseende nyetableringar eller företagsförvärv. 
Du har personalansvar för 3 personer som arbetar med ekonomi, HR och inköp. 

Det här vill vi att du har med dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet av att arbeta i ledande position med ekonomistyrning och/eller redovisning. Du är affärsinriktad med ett starkt engagemang i hela verksamheten. Som person är du driven, samarbetsinriktad och går hem i alla olika sociala sammanhang.
Med god struktur har du förmågan att bygga effektiva rutiner och arbetsprocesser för att uppfylla både företagets och avdelnings målsättningar. 

Mer information
Vi samarbetar vi med AS&B Executive. För mer information kontakta Mikael Jacobsson på 072-513 06 90. Din ansökan vill vi ha senast den 14/1, www.asb-executive.se