Regionchef

Rekryterare
Stenvalvet
Plats
Eskilstuna, Stockholm
Annonserat
den 15 januari 2019
Stängs
den 3 februari 2019

Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt har vi ca 120 fastigheter med en area av ca 610 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 11 miljarder kronor. Bolaget, som startades 2010 och har idag 36 medarbetare, har målmedvetet arbetat med att investera i samhällsfastigheter med stabila och långsiktiga hyresgäster i starka svenska regioner. Idag levererar bolaget en god avkastning och värdetillväxt till en låg risk åt sina ägare. Samtidigt erbjuder företaget sina kunder bra service och en långsiktig trygghet för att de skall kunna driva och utveckla sina verksamheter. Mer information finner du på www.stenvalvet.se  

Vi växer och söker nu en erfaren Regionchef till vår största förvaltningsregion.

Har du ett genuint intresse av att leda och entusiasmera medarbetare? Vill du arbeta strategiskt och långsiktigt med förvaltning och utveckling av fastighetsbestånd och hyresgästrelationer? Trivs du i en prestigelös, entreprenöriell och målinriktad företagskultur, som uppmuntrar engagemang och delaktighet? Då kanske du är vår nya Regionchef?

Tjänsten
Som regionchef på Stenvalvet har du ett helhetsansvar för förvaltningsregionens budget, resultat och personal. Regionen omfattar fastigheter värderade till närmare sju miljarder kronor.

Du har uppdraget att jobba aktivt med både kostnader och intäkter för att åstadkomma en långsiktigt god lönsamhet och en avkastning som motsvarar marknadens förväntningar på de olika fastighetstyperna i regionen. Du ansvarar även för att driva det strategiska arbetet kring utvecklingen av såväl förvaltningsregionens personal och organisation som de enskilda fastigheterna och hyresgästrelationerna. Som regionchef förväntas du också aktivt verka för kunskapsutbyte med övriga förvaltningsregioner och bidra till verksamhetsutvecklingen på bolaget. Du rapporterar till Förvaltningschefen, som sitter i företagets ledningsgrupp, och du ingår i förvaltningsenhetens ledningsgrupp.

I regionen ingår ansvar för 7 medarbetare, 5 förvaltare och 2 förvaltningsassistenter. De har sina arbetsplatser i Stockholm (2), Eskilstuna (2), Örebro (1) och i Falun (2). Fastighetsbeståndet i din region är idag 55 fastigheter med sammanlagt 345 000 kvm uthyrbar yta. Fastigheterna finns i Mälardalen (från Stockholm till Örebro), Uppsala, Norrtälje, Dalarna, Visby och Umeå. Regionens omsättning är drygt 430 miljoner kr.

Din arbetsplats kommer att vara i Stockholm eller i Eskilstuna.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Bemanna regionens tjänster och aktivt verka för att skapa delaktighet, engagemang, teamkänsla och en god arbetsmiljö för regionens medarbetare
 • Löpande uppföljning och analys av fastighetsekonomi samt leda budget och prognosarbete för regionen.
 • Återkommande avstämning med större hyresgäster och lyhördhet för deras förändrade lokalbehov.
 • Tillse att myndighetskrav för fastighetsägare uppfylls och att lagar och förordningar efterlevs i regionen
 • Bevaka förfallostrukturen för regionens hyresavtal och aktivt arbeta för hyresförlängningar
 • Driva på uthyrningsarbetet i regionen och stötta fastighetsförvaltarna vid hyresförhandlingar
 • Tillse att viktiga datum och deadlines i förvaltningsenhetens årsplan hålls
 • Tillse att affärs- och underhållsplaner upprättas för regionens fastigheter
 • Leda regionens strategiska utvecklingsarbete samt mål- och verksamhetsplanering
 • Medverka i förvaltningsenhetens strategiska utvecklingsarbete samt mål- och verksamhetsplanering
 • Delta i ledningsgruppsarbete inom förvaltningsledningen
 • Medverka i bolagets tillväxtarbete genom att dels initiera möten/deltaga på möten med syfte att få till fastighetsaffärer och dels utföra due diligence i förvärvsprocesser
 • Samarbeta med kollegor i hela bolaget och aktivt verka för att kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling sker

Kvalifikationer

 • Civilingenjörs-/högskoleexamen eller likvärdig utbildning förvärvad på annat vis
 • Minst 5-7 års chefserfarenhet
 • Flera års erfarenhet av att bedriva fastighetsförvaltning självständigt
 • Mycket god vana av verksamhetsledning och målstyrning
 • Mycket god vana av att upprätta budgetar och prognoser samt följa upp och analysera
 • fastighetsekonomi
 • Mycket god erfarenhet av upphandling och förhandling
 • Goda kunskaper i hyresrätt
 • Goda tekniska kunskaper om hur byggnader och dess installationer fungerar
 • God förmåga att planera och genomföra underhållsprojekt och lokalanpassningar

Personliga egenskaper
Våra hyresgäster är mycket viktiga för oss. Du har ett genuint intresse och förståelse för de verksamheter som finns i våra hus och leder förvaltningen i din region med stort engagemang.

Som ledare motiverar du och förser dina medarbetare med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du skapar engagemang och delaktighet och jobbar aktivt med att skapa en teamkänsla. Vi ser gärna att du har ett coachande ledarskap och tycker om att jobba systematiskt med individuella mål för dina medarbetare, följa upp dessa och ge konstruktiv feedback. Genom ditt sätt att vara blir du ofta även en referenspunkt för andra på företaget.

Vi söker dig som har ett strategiskt tankesätt, är administrativt skicklig och är både strukturerad och analytisk. Du upplevs som lugn, stabil och kontrollerad i stressiga situationer och har en förmåga att alltid behålla ett realistiskt perspektiv och fokusera på rätt saker. För att lyckas i rollen tror vi att du brukar sätta upp höga mål för dig själv och är beredd att arbeta hårt för att uppnå dem. Övriga kännetecken hos dig är din handlingskraft, driv och förmåga att lösa problem. Du är en god kommunikatör och förstår vikten av ett bra samarbete både internt och externt. Rollen innebär kontakt med många olika personer och aktörer vilket kräver att du är lyhörd, förtroendeingivande och har lätt för att samarbeta med andra. Som ambassadör för företaget vet du hur viktigt det är att vårda och utveckla företagets värden och varumärke.
 Övrigt som vi värdesätter är din affärsmässighet och professionella inställning till ditt arbete, där du trivs med stort eget ansvar.

Övrigt
I och med att flera av våra största hyresgäster bedriver säkerhetsklassad verksamhet (polisen, kriminalvården, Domstolsverket m fl) så kommer vi innan anställning att utföra en särskild säkerhetsbedömning av dig som person och begär då att få ta del av utdrag från Polisens belastningsregister.

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett utmanande och varierande arbete i ett framgångsrikt, stabilt, långsiktigt och växande företag med en prestigelös och öppen arbetsmiljö. Här finns stor möjlighet till påverkan i en verksamhet där våra värderingar som långsiktighet, lyhördhet, omtanke och kompetens präglar vårt arbete.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan. I denna rekrytering samarbetar Stenvalvet med Fasticon Kompetens AB. För att söka tjänsten, registrera din CV på www.fasticonjobb.se och bifoga ett personligt brev. Vi ser gärna att du ansöker senast 3/2, urval och intervjuer sker dock löpande.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Susanne Bryhn, Fasticon Kompetens 070-531 34 25, susanne.bryhn@fasticonkompetens.se

Liknande jobb

Fler sökningar så här

Liknande jobb