Uppdragsledare på 50% till försäkringsbolag

Rekryterare
SJR
Plats
Stockholm (Kommun)
Annonserat
den 28 januari 2019
Stängs
den 27 februari 2019

SJR IT söker för kunds räkning en uppdragsledare till försäkringsbolag med erfarenhet av  att se till att slutgiltiga rapporter finns på plats att rapportera enligt dead-line till respektive finansinspektion. 

Arbetsuppgifter
Hålla ihop arbetet med rapporterna RSR och SFCR 2018 vilket innebär: 

* att planera och hålla i veckovisa arbetsmöten med arbetsgruppen (kan vara så att man inte behöver ha möten vissa veckor) 

* se till att tidsplanen hålls 

* samla in texter från ansvariga skribenter och sammanställa rapporterna 

* skicka ut sammanställda rapporter till granskare * se till att granskningsmallarna fylls i 

* koordinera frågor som uppkommer under arbetets gång 

* se till att rapporter kommer ut till ledningsgrupp, styrelse och RRC-utskott i tid för godkännande 

* ha en kontinuerlig dialog med kommunikationsbyrån  (se till så att SFCR-rapport kommer i tryck senast 1 vecka efter dead-line) 

* se till att slutgiltiga rapporter finns på plats att rapportera enligt dead-line till respektive finansinspektion 
* se till att rapport finns på kundens hemsida (både för beställning och ladda ner)

Kompetenskrav
Kännedom om rapporterna och dess innehåll samt god förmåga att uttrycka sig skriftligt. Rapporterna är tillsynsrapport (RSR) till Finansinspektionen. Därav tas tre RSR-rapporter fram för  vilka samtliga koordineras från  kontoret i Stockholm; en grupprapport och två solorapporter för bolaget. Försäkringsbolaget ska också årligen ta fram en gruppgemensam rapport om solvens- och finansiell ställning (SFCR), innehållande avsnitt för gruppen och för solobolagen. Rapporten publiceras på bolagens hemsidor i Sverige, Finland och Norge och skickas till Finansinspektionen. Arbetet koordineras från kontoret i Stockholm.

 

Period: 2019-01-25 - 2019-06-30   Omfattning: 50%

Liknande jobb

Fler sökningar så här

Liknande jobb