Riksgälden söker Senior analytiker till Avdelningen Finansiell stabilitet och konsumentskydd

Rekryterare
Riksgälden
Plats
Stockholm (Kommun)
Annonserat
den 8 februari 2019
Stängs
den 28 februari 2019

Riksgälden är Sveriges resolutionsmyndighet, vilket innebär att vi ansvarar för att hantera banker i kris. Vi har också ansvar för det förebyggande stöd som staten kan vidta för att tillfälligt stötta institut som i grunden är livskraftiga samt för insättningsgarantin som skyddar insättarnas medel vid både konkurs och resolution. På så vis främjar vi den finansiella stabiliteten och minskar samhällets kostnad ifall en bankkris ändå skulle uppstå.

Riksgälden söker nu en senior analytiker till Enheten mellanstora och små institut.

Arbetsuppgifter

För att kunna hantera framtida kriser bedriver vi ett omfattande analys- och planeringsarbete. I detta ingår bland annat att upprätta resolutionsplaner för varje institut och att löpande följa instituten för att säkerställa att de vidtar nödvändiga åtgärder för att planerna ska vara genomförbara. Därtill utvecklar vi policy och metoder för att kunna genomföra de olika delarna av ett resolutionsförfarande, exempelvis värdering och skuldnedskrivning.

Som senior analytiker på Enheten för mellanstora och små institut är du institutsansvarig, med ansvar resolutionsplanering för ett eller flera systemviktigt institut. Du kommer också att arbeta med policy-/metodfrågor. Resolutionsplanering omfattar analys av bankens verksamhet och skuldstruktur, framtagande av strategi för hur resolution ska genomföras, identifiering av eventuella hinder samt åtgärder som banken behöver vidta för att strategin ska kunna genomföras. Att följa utvecklingen på bank och finansmarknaden samt att följa policy- och regelverksfrågor i Sverige och internationellt utgör viktiga delar i arbetet.

Arbetet innebär täta kontakter med bankerna, Finansinspektionen, Finansdepartementet och Riksbanken samt med internationella parter såsom EBA (den europeiska bank myndigheten) och SRB (den centrala resolutionsmyndigheten inom bankunionen).

Kompetens och erfarenhet

Vi söker dig med minst fem års arbetslivserfarenhet från bankverksamhet, revison, corporate finance eller liknande. Erfarenhet från Finansinspektionen, Riksbanken eller Finansdepartementet är också meriterande.

Du har arbetat med kredit- eller aktieanalys, risk, upplåning, rapportering revison, corporate finance, återhämtningsplaner, rapportering, tillsyn och reglering. Kunskap inom kapitaltäckningsfrågor är särskilt meriterande.

Du har en akademisk examen i finansiering, företagsekonomi, nationalekonomi eller annan bakgrund som vi bedömer som likvärdig.

Som person är du driven och ansvarstagande med god initiativ- och samarbetsförmåga. Du bedriver analytiskt arbete självständigt med förmåga att lösa komplexa frågeställningar och uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet, då rollen kräver samarbete, samspel och god pedagogisk kommunikationsförmåga då du ofta representerar Riksgälden både internt och externt.

Kontakt

Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta chefen för Mellanstora och små institut Martin Janhäll, 08-613 46 44. Frågor kring rekryteringsprocessen kan HR-chef Noelle Moe svara på, 08-613 47 08.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via www.riksgalden.se/jobb senast den 28 februari. Vi kommer att behandla ansökningar löpande. Märk ansökan med referens DNR:2019/107.

Urvalet av kandidater sker löpande. Arbetspsykologiska tester kan ingå som en del av rekryteringsprocessen. Tjänsten är säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap är därför ett krav. Vi tillämpar normalt sex månaders provanställning.

Om Avdelningen för finansiell stabilitet och konsumentskydd

Avdelningen för finansiell stabilitet och konsumentskydd ansvarar för Riksgäldens arbete kopplat till att hantera finansiella institut i kris. Avdelningen har knappt tjugo medarbetare och består av två enheter. Enheten för stora institut ansvarar för resolutionsplaneringen för de svenska storbankerna och större utländska bankers verksamhet i Sverige. Den ansvarar också för Riksgäldens arbete kopplat till förebyggande statligt stöd. Enheten för mellanstora och små institut ansvarar för resolutionsplaneringen för övriga institut samt för insättningsgarantin och investerarskyddet. Enheterna har ett nära samarbete med varandra liksom med flera av Riksgäldens övriga delar.

Om Riksgälden

Vi erbjuder dig en arbetsplats med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. Vi bidrar till att statens pengar och finansiering hanteras effektivt och att det finansiella systemet är stabilt. I uppdraget ingår att vara statens internbank, förvalta statsskulden och ge statliga garantier och lån. Riksgälden ansvarar också för statens bankkrishantering och insättningsgarantin.

Liknande jobb

Liknande jobb