Vi är en av Nordens största bostadsutvecklare. I Sverige verkar vi genom våra varumärken OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och Kärnhem. Här har vi skapat goda hem sedan 1927. Vårt åtagande sträcker sig också till bostädernas kringliggande miljöer. Samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor samt kommersiella byggnader och infrastruktur ingår i våra projekt. I förhållande till andra aktörer på nordiska marknaden står OBOS-koncernen sig stark både finansiellt och storleksmässigt. Totalt levererar OBOS ungefär lika många bostäder i Norden per år som de största och i Sverige mer namnkunniga konkurrenterna. Koncernen ägs av sina 480 000 medlemmar och det som gör OBOS unikt är långsiktigheten och möjligheten att investera i mark och övrig verksamhet vilket skapar trygghet för både kunder och medarbetare.

Compliance Officer till OBOS

Vill du vara med och bygga framtidens samhälle och uppfylla bostadsdrömmar?

Bli en del av den växande juristavdelningen på en av Sveriges största och medlemsägda bostadsutvecklare med ett tydligt samhällsengagemang.

Nu bygger OBOS vidare på den svenska juristavdelningen som idag består av Chefsjurist och Entreprenadjurist. Nu utökas avdelningen med en Compliance Officer och en Fastighetsjurist. Juristavdelningen arbetar för OBOS verksamhet i Sverige med 1000 medarbetare i koncernen med dotterbolagen OBOS Sverige, OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem.

Juristavdelningens målbild är att arbeta proaktivt och vara en efterfrågad och uppskattad affärspartner som använder interna och externa resurser effektivt för att maximera koncernens värde på lång sikt.

Compliance Officer arbetar med de regulatoriska frågorna och stöttar OBOS verksamhet i Sverige med att bevaka och förebygga risker förenade med ändrad lagstiftning, hantera och förebygga risker förenade med överträdelser av lagar och regler och koncernens interna regelverk. OBOS i Sverige har valt att arbeta efter riskhanteringsmodellen 3 Lines of Defence. Compliancefunktionen ska utgöra den andra försvarslinjen när det gäller regulatorisk risk. Exempel på regelverk som omfattas av compliancefunktionens ansvar är GDPR, penningtvätt, konkurrenslagstiftning, korruption, arbetsmiljö och arbetslagstiftning, arbetsmiljö på byggplats, diskriminering och Code of conduct.

I rollen som Compliance Officer är dina främsta interna kontaktytor Chefsjuristen i Sverige, VD för OBOS-bolagen i Sverige, styrelserna i OBOS-bolagen i Sverige, personuppgiftsamordnare och protokollansvariga. De externa kontakterna är framförallt externa konsulter och myndigheter.

Compliance Officer har följande ansvarsområden och arbetsuppgifter

  • vara Dataskyddsombud för den svenska delen av verksamheten
  • dels identifiera vilka risker som finns för att OBOS inte fullgör sina förpliktelser enligt lagar, förordningar och OBOS Code of Conduct, dels övervaka och kontrollera att riskerna hanteras av berörda funktioner
  • övervaka och kontrollera OBOS efterlevnad av dels lagar, förordningar och OBOS Code of Conduct
  • ge råd och stöd till OBOS personal, verkställande direktör och styrelse om dels de lagar, förordningar och andra regler som gäller för OBOS verksamhet, dels OBOS Code of Conduct
  • informera och utbilda berörda personer om nya eller ändrade regler
  • kontrollera att nya, eller väsentligt förändrade, produkter, tjänster, marknader, processer, it-system samt större förändringar i företagets verksamhet och organisation följer de lagar, förordningar och andra regler som gäller för OBOS verksamhet
  • kontrollera och regelbundet bedöma om OBOS rutiner och åtgärder är ändamålsenliga och effektiva,
  • lämna rekommendationer till berörda personer baserade på de iakttagelser som funktionen gjort.

Som Compliance Officer rapporterar du till Chefsjuristen i Sverige. Tjänsten är placerad i Stockholm, Råsundavägen 4 i Solna och är en tillsvidaretjänst på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Kvalifikationer och personliga egenskaper

För att passa som Compliance Officer på OBOS har du en examen från Juristlinjen eller annan relevant utbildning och har arbetat med liknande arbetsuppgifter i minst 5 år. Du är nyfiken och intresserad av fastighetsmarknaden.

Du har en stark integritet, tydligt driv och engagemang och har god förmåga att bedriva arbetet på ett systematiskt och strukturerat sätt och trivs med att hantera flera uppgifter och kontaktytor parallellt.

Du delar OBOS värderingar och har ett engagerat och prestigelöst sätt att arbeta och trivs med både självständigt arbete och att samarbeta med andra för att nå organisationens mål.

Du vill bidra till juristavdelningen med ett engagerat och prestigelöst sätt och arbeta för en stark teamkänsla.

Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.

Erbjudande till dig

Långsiktighet och stabilitet genomsyrar OBOS-koncernen som har god ekonomi. OBOS driver enbart egenutvecklade projekt och sätter hållbarhet högt på agendan, både miljömässigt och socialt. OBOS är inte noterade på börsen vilket skapar en frihet för värdeskapande. OBOS eftersträvar korta beslutsvägar och ett öppet arbetsklimat där det finns möjlighet att utvecklas.

Frågor och ansökan

I denna rekrytering har OBOS valt att samarbeta med Constatera Search & Interim. Om du har frågor kontakta gärna rekryteringskonsult Lotta Belfrage Palmqvist, 0722-522 373 eller Peter Palmqvist, 070-570 82 82. Ansök snarast genom att bifoga CV och ansökningsbrev via www.constatera.se
Urval och intervjuer sker löpande. Det är aktuellt att söka tjänsten så länge annonsen är publicerad.

Svara på följande frågor i din ansökan: 1. Varför är denna tjänst intressant för dig? 2. Hur uppfyller du kravprofilen i annonsen (beskriv/konkretisera gärna)?

Välkommen med din ansökan!

LIKNANDE JOBB

Senior Compliance...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Jurist till...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Stadsjurist tillika...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Nacka

Jurist till Skandia...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Fastighetsjurist till...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

AP4 söker Senior jurist


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Senior Legal Counsel...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Transaction...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

AP4 söker senior...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm