Fjärde AP-fondens (AP4) uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad.

AP4 söker senior jurist med fokus på Alternativa investeringar

AP-fonderna har sedan 1 januari 2019 fått utökade möjligheter att investera i illikvida tillgångar inom fond- och direktinvesteringar avseende onoterade värdepapper s.k. alternativa investeringar. Detta innebär en ökad investeringstakt inom onoterade tillgångar vilket därmed kräver ett större engagemang från AP4:s juridikteam. Samarbetet med, och stödet från, juridikteamet är en av nycklarna till att AP4:s strategi avseende alternativa investeringar ska lyckas.

AP4 söker nu en senior jurist med fokus på alternativa investeringar.
AP4:s team inom alternativa investeringar består av sju personer som arbetar med investeringar i illikvida tillgångar, såsom infrastruktur, fastigheter, private equity och onoterade krediter. Investeringarna sker genom riskkapitalbolag, fonder och andra former av saminvesteringar både i Sverige och globalt. AP4 har inom alternativa investeringar, liksom på fonden i stort, ett betydande fokus på hållbarhet och investeringar som stödjer omställningen till ett hållbart samhälle. Som jurist kommer du att arbeta integrerat med investeringsteamet, delta i kommersiella diskussioner och förhandlingar med förvaltare och bidra till att bygga AP4:s portfölj och anseende som professionell och ansvarsfull investerare.

Förutom att arbeta med frågor kopplade till alternativa investeringar kommer arbetet även inbegripa frågor inom bland annat aktiemarknadsrätt, regulatoriska- och offentligrättsliga frågeställningar samt andra frågor på kapitalförvaltningsområdet kopplade till AP4:s verksamhet.

Personen kommer att ingå i juridikteamet men arbeta mycket nära alternativa investeringars team. Rollen rapporterar direkt till AP4:s chefsjurist. Juridikteamet består, förutom rollen som senior jurist med fokus på alternativa investeringar, av ytterligare en senior jurist, chefsjurist samt en compliance officer.

 Ansvarsområden

Dina ansvarsområden kommer bland annat att vara:

  • Granskningar och bedömningar av investeringsstrukturer.
  • Granskningar och förhandlingar av investeringsavtal, sidobrev, etc.
  • Regulatoriska frågor rörande tillämpning av AP-fondslagen och bedömningar av investeringars förenlighet med denna.
  • Rättsutredningar med anledning av AP4:s investeringar.
  • Samordning av rättsutredningar kring regulatoriska frågor och skattefrågor kopplade till investeringar.
  • Administration i samband med investeringar; insamlande av dokumentation etc.
  • Andra regulatoriska- och offentligrättsliga frågeställningar.
  • Bolagsrättsliga frågor kopplade till AP4:s innehav exempelvis aktieägaravtal, emissioner, ägarfrågor.
  • Övriga på AP4 förekommande juridiska frågor.

 Din bakgrund

Vi söker dig med en jur.kand. eller motsvarande examen. Du har flerårig arbetslivserfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på advokatbyrå, där du arbetat med alternativa investeringar. Du kan även efter din byråerfarenhet idag arbeta på finansiellt institut, fondbolag eller motsvarande inom relevant rättsområde.

Din personlighet

Som person har du en utpräglad förmåga att skapa struktur, prioritera och självständigt driva frågor inom ditt ansvarsområde. Du är effektiv, analytisk, noggrann och har såväl gott omdöme som hög integritet. Vidare är du lösningsorienterad och du kommunicerar väl i både tal och skrift på svenska och engelska.

Slutligen är det av stor vikt att du är bra på att samarbeta, är prestigelös och att du med din person bidrar till den positiva stämning och det goda arbetsklimat som råder inom AP4.

 Ansökan

I denna rekrytering har AP4 valt att samarbeta med SJR Executive Search. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig Seniorkonsult Anders Dareholt på 070-471 59 09. Observera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via e-post eller via privat meddelande på LinkedIn samt att urval och intervjuer kommer att påbörjas efter semestrarna först under augusti månad.

Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.

Tänk på att din ansökan inte ska innehålla känsliga personuppgifter, såsom exempelvis uppgifter om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, politiska åsikter eller facktillhörighet.

Varmt välkommen med din ansökan!

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår integritetspolicy:

https://sjr.se/integritetspolicy/

LIKNANDE JOBB

Fastighetsjurist till...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Jurist till Skandia...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

AP4 söker Senior jurist


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Stadsjurist tillika...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Nacka

Senior Legal Counsel...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Senior Compliance...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Vill du som jurist...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Compliance Officer...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Jurist till...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm