C4 Energi är det lokala och hållbara energibolaget i Kristianstad kommun. Affärsidé: C4 Energi erbjuder attraktiva, hållbara energi- och kommunikationslösningar med stark miljöprofil och lokal förankring. Omsättningen uppgår till ca 600 MSEK med närmare 110 medarbetare. C4 är verksamma inom elnät, elhandel, fjärrvärme, fjärrkyla, elproduktion, biogas, fibernät, elbilsladdning och solcellslösningar. Ambitionen är också att kunna erbjuda kunder smarta energieffektviseringstjänster och IoT tillämpningar.

VD, C4 Energi

Är du en modig ledare med ett stort intresse för hållbarhet och ett driv att ständigt utvecklas? Vill du leda utvecklingen av en framgångsrik verksamhet med hållbara produkter och stark lokal förankring?  

Energibranschen är i en expansiv fas under ständig förändring. För att möta framtidens krav söker C4 Energi en VD med god strategisk förmåga kombinerat med en stor trygghet som ledare. 

VD har till uppgift att tillsammans med sin ledningsgrupp framgångsrikt leda exekveringen och vidareutveckla den strategi som lagts med målbild 2024, innehållande strategiska mål och kritiska framgångsfaktorer utifrån perspektiven;

Kunder, Ekonomi, Hållbarhet, Personal, Processer och Utveckling.

I rollen som VD är du bland annat ansvarig för att:

 • Tillsammans med din ledningsgrupp förankra och befästa den påbörjade kulturresan för ökad samverkan inom koncernen genom att säkra att hela organisationen delar gemensam vision och värderingar 
 • Utveckla organisation och koncerngemensamma processer för att främja ökat fokus på affärsmannaskap och effektivt delande av t. ex. affärskritisk marknadsinformation
 • Nätverka brett och skapa forum för affärsutveckling i samverkan med samhällsaktörer, leverantörer och kunder med hållbara lösningar i fokus
 • Säkerställa att verksamheten utnyttjar modern teknik för effektiv processtyrning och samarbete över funktions- och affärsområdesgränssnitten
 • Genom din ledningsgrupp bryta ner och förankra de övergripande målen till tydliga delmål och KPIer
 • Vara en stark ambassadör internt och externt för C4 Energis högre allmänsyfte för att vidareutveckla det redan starka varumärket både internt och externt, så att C4 Energi attraherar, utvecklar och behåller rätt medarbetare och samarbetspartners
 • I nära samarbete med ledning och styrelse kontinuerligt utveckla och uppdatera strategi och kommande affärsplaner för en fortsatt kundfokuserad och agil affärsutveckling

Den profil vi söker

Vi söker dig som är en modig ledare med ett driv att ständigt utvecklas. Du bör ha erfarenhet från att leda en komplex verksamhet med hög teknikgrad samt en stor kundförståelse och kommersiellt fokus. 

Krav
 • Dokumenterad erfarenhet av att skapa sammansvetsade team och stark samverkan mellan olika funktioner
 • Erfarenhet av processindustri eller närliggande bransch med en hög teknikgrad
 • Erfarenhet av att hantera många intressenter, internt och externt
 • Ekonomisk förståelse och vana att hantera P&L och exponering mot styrelse
 • Intresse för hållbarhetsfrågor
 • Relevant akademisk examen

Det är meriterande om du:
 • Är väl förankrad i regionen med ett inarbetat lokalt och regionalt nätverk
 • Har erfarenhet från energibranschen eller från poliskt styrd organisation 
 • Har tidigare VD-erfarenhet 

Personliga egenskaper

 • Hög integritet, pålitlighet och sunt förnuft
 • Entusiasmerande ledare med god förmåga att lyssna in/lyhördhet, delegera och utöva ett coachande och situationsanpassat ledarskap
 • Kommunikativ och relationsbyggande, väl utvecklad nätverksförmåga
 • Mod och driv med ständigt fokus på utveckling - vågar utmana och uppmuntra nya perspektiv, men också fatta beslut och ta kalkylerade risker
 • Humor och stort intresse för människor
    

Maila din ansökan och bifoga CV genom ansökningsknappen nedan.

Kontakt

LIKNANDE JOBB

Manager / Senior...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Biträdande...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

VD – Mäklarsamfundet


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Key Account Manager


Mer info
& Ansökan
Placering enligt ö.k.

Relationship Manager


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

Group Business Controller


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Junior Sales Manager...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Relationship Manager,...


Mer info
& Ansökan
Kronobergs län, Växjö

LO söker Chefsekonom...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm