FI arbetar för finansiell stabilitet, välfungerande marknader och ett gott konsumentskydd. Här arbetar cirka 500 personer med olika erfarenhet och bakgrund på en arbetsplats som präglas av samarbete och kunskapsutbyte. På FI är du med och påverkar den finansiella marknaden. Tillsammans arbetar vi för samhällsnyttan och du kan göra skillnaSom biträdande avdelningschef är du med och leder arbetet på avdelningen Finansiella risker inom verksamhetsområde Bank. Avdelningen Finansiella risker består av fem expertgrupper: Kapital och redovisning, Kreditrisk, Kreditriskmodeller, Likviditetsrisk och Marknads- och motpartsrisk. Experterna i respektive grupp ansvarar för alla frågor inom deras respektive specialistområde. Du kommer att ansvara för gruppen Kapital och redovisning som har ett övergripande ansvar för kapitaltäckningsregelverket och för redovisningsfrågor relaterade till kreditinstitut. Gruppens arbetsuppgifter omfattar bland annat att implementera nya regler, samt att bidra och delta aktivt i den internationella regelgivningen på området. Gruppen är också ett stöd i kapitaltäcknings- och redovisningsrelaterade frågor till övriga delar av verksamhetsområdet samt bedriver inom sitt ansvarsområde viss tillsyn, exempelvis undersökningar för att se till att regelverket följs. I rollen som biträdande avdelningschef ansvarar du både för verksamheten och dina medarbetare. Du arbetar med att ta fram tillsynsstrategier, stöttar den operativa tillsynen samt planerar och prioriterar arbetet inom gruppen. Vidare rapporterar du till avdelningschefen och har ett nära samarbete med de andra biträdande avdelningscheferna inom Finansiella risker. Du ingår även i verksamhetsområdets chefsgrupp och får därmed möjlighet att vara med och påverka verksamhetens utveckling. I din roll som chef leder, stöttar och skapar du goda förutsättningar för dina medarbetares resultat och utveckling, bland annat genom tydliga mål och löpande uppföljning. Du utvecklar verksamheten strategiskt och långsiktigt utifrån FI:s övergripande mål samt verkar för helheten och samarbete över verksamhetsgränser. Vi erbjuder dig ledarskapsutbildning för att ge dig förutsättningar att lyckas i ditt ledarskap. Du kommer att ha löpande kontakt med de finansiella företagen, företrädare för branschen, Regeringskansliet och den Europeiska bankmyndigheten (Eba). Genom det europeiska samarbetet involveras gruppen i det internationella regelarbetet. Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning inom ekonomi och erfarenhet av kapitaltäckningsregelverket. Det är en fördel att du även har erfarenhet av redovisningsregelverket. Du har tidigare arbetat med dessa frågor inom myndighet, finansiell sektor eller motsvarande. Vana att leda andra, i roll som chef eller annan arbetsledande befattning, är meriterande. Vidare förutsätter vi att du har ett stort intresse för ledarskapsfrågor och av att utvecklas i din roll som ledare. Du kan även uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift. Som person är du självgående, framåtblickande och beslutsam. Du är tydlig i din kommunikation samt bidrar till ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö. Du kan planera och prioritera ditt och gruppens arbete på ett effektivt sätt. Arbetet på FI förutsätter att du har ett analytiskt förhållningssätt och hög integritet. För ytterligare information är du välkommen att kontakta avdelningschef Magnus Eriksson på 08-408 983 24. Vi tillämpar normalt sex månaders provanställning. En anställning vid Finansinspektionen kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll genomförs enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Välkommen med din ansökan med cv, personligt brev, examensbevis och relevanta betyg senast den 17 augusti 2020. Arbetspsykologiska tester kommer att ingå som en del av rekryteringsprocessen FI arbetar för finansiell stabilitet, väl fungerande marknader, ett gott konsumentskydd och en hållbar utveckling. Här arbetar cirka 500 personer med olika erfarenhet och bakgrund på en arbetsplats som präglas av samarbete och kunskapsutbyte. På FI är du med och påverkar den finansiella marknaden. Tillsammans arbetar vi för samhällsnyttan och du kan göra skillnad!d!

Biträdande avdelningschef med fokus på kapital- och redovisningsfrågor

LIKNANDE JOBB

Funktionschef för...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Technology and...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg

Stadsdirektör till...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Trollhättan

Marknadsinriktad VD,...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län

SwedSec söker ny VD


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Finance Manager till...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg

Ekonomidirektör till...


Mer info
& Ansökan
Västernorrlands län, Härnösand

Affärsinriktad VD,...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg

Ekonomi- och...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Nacka