FI arbetar för finansiell stabilitet, välfungerande marknader, ett gott konsumentskydd och en hållbar utveckling. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, där olika erfarenheter, kompetens och mångfald tas tillvara. Här arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. På FI är du med och påverkar den finansiella marknaden. Tillsammans arbetar vi för samhällsnyttan.

Vill du vara med och leda arbetet på avdelningen Finansiella risker?

Som biträdande avdelningschef på Finansinspektionen (FI) är du med och leder arbetet på avdelningen Finansiella risker inom verksamhetsområdet Bank. Avdelningen består av fyra expertgrupper: Kapital och redovisning, Kreditrisk, Marknads- och likviditetsrisk samt Kreditriskmodeller.

Du kommer att leda gruppen Kreditrisker som ansvarar övergripande för tillsyn av kreditrisker samt för konsumentskyddsfrågor inom kreditområdet. Gruppen utövar tillsyn inom sitt område för att se till att regelverket följs, exempelvis genom undersökningar. Gruppen arbetar också aktivt med den nationella och internationella regelgivningen på området.

Som biträdande avdelningschef ansvarar du såväl för verksamheten som dina medarbetare. Du tar fram tillsynsstrategier, stöttar de som arbetar med tillsynen samt planerar och prioriterar arbetet inom gruppen. Som chef leder, stöttar och skapar du goda förutsättningar för dina medarbetare att nå resultat och att utvecklas, bland annat genom att sätta tydliga mål och följa upp arbetet löpande. Du utvecklar även verksamheten strategiskt och långsiktigt utifrån FI:s övergripande mål, samt verkar för helheten och samarbete över verksamhetsgränser. Du ingår i verksamhetsområdets chefsgrupp och får därmed möjlighet att vara med och påverka verksamhetens utveckling. Vi erbjuder dig ledarskapsutbildning för att ge dig förutsättningar att lyckas i ditt ledarskap.

Vi söker dig som har en relevant akademisk examen och en flerårig erfarenhet av arbete med kreditrisker, gärna i olika roller både på mer detaljerad nivå och strategisk nivå från myndighet, finansiell sektor eller motsvarande.

Du har en förmåga att se kopplingen mellan bankernas kreditrisker och kreditprocesser. Likaså ser du hur det hänger ihop med det totala kapitalkravet, samt hur det påverkar bankernas styrning och i förlängningen den finansiella stabiliteten. Det är meriterande om du har du erfarenhet av konsumentskyddsfrågor inom kreditområdet, liksom kunskaper om kapitaltäckningsregelverket. Vi förutsätter att du har erfarenhet av att leda andra, som chef eller annan arbetsledande befattning. Dessutom har du ett stort intresse för ledarskapsfrågor och av att utvecklas i din roll som ledare. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.

Som person är du självgående, uthållig och tydlig i din kommunikation. Du bidrar till ett gott samarbete, är framåtblickande och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

För mer information är du välkommen att kontakta avdelningschef Magnus Eriksson på 08-408 983 24

Vi har normalt sex månaders provanställning.

En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.

Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv, personligt brev, examensbevis och relevanta betyg senast den 25 oktober 2021. Arbetspsykologiska tester är en del av rekryteringsprocessen.

Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp.

LIKNANDE JOBB

Senior Financial...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Kvalificerad...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Head of Business...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Finansinspektör till...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm