Holmen är en av Sveriges största skogsägare och den växande skogen är grunden för vår verksamhet. Vi är en del av skogens kretslopp från planta till planka, där vi förädlar råvaran till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Holmen producerar även förnybar energi från vatten- och vindkraft. Med hållbarhetstänk i alla led är Holmen med och skapar en bättre framtid.

Head of Tax till Holmen

Vill du jobba för ett av Sveriges mest hållbara företag? Vi söker Holmens nya Head of Tax som vill komma till en utvecklande och anrik arbetsplats och vara en del av en fortsatt tillväxt

Vi erbjuder

Som Head of Tax rapporterar du till chefs­juristen som har det yttersta ansvaret för koncernens skattefrågor. Legal & Tax är idag på Holmen en gemensam enhet. Head of Tax kommer initialt att dela ansvaret för skattefrågor med chefsjuristen. Rollen er­bjuder stora utvecklingsmöjligheter för rätt person att över tid utvecklas mot att hantera Holmens skatte­ansvar självständigt och med personalansvar.  

Rollen kommer att medföra kontaktytor mot bland annat Group Legal och CFO/finans­av­delning. I rollen kommer också att förekomma kontakt med koncernens affärsom­råden, svenska och utländska dotterbolag, svenska och utländska rådgivare, kon­cernens revisorer med flera. Vidare kommer du att få arbeta brett och varierande med många intressanta skattefrågor samtidigt som du kommer till ett expansivt företag som befinner sig i en stark tillväxtfas. 

Holmens legala avdelning består av sex personer varav skatteavdelningen består av två personer. Det rör sig om en snabbrörlig och omväxlande miljö där skatterelaterade ärenden av många olika slag förekommer. Då skatteavdelningen är integrerad med juristavdelningen uppkommer intressanta ut­byten och diskussioner. Återkommande uppgifter är att beräkna koncernens och moderbolagets skattekostnad samt moder­bolagets inkomstdeklaration.  

Vi letar efter en utbildad jurist eller ekonom med minst några års relevant arbetslivs­er­farenhet och som har drivet och enga­gemanget att utvecklas till att axla ett över tid växande ansvar. Vi förut­sätter kunskaper i redovisning och vana att läsa och analysera ekonomiska rapporter. Framgång i denna roll är avhängigt av förmåga att snabbt och hungrigt sätta sig in i nya områden, engagemang att ut­vecklas samt mod att axla ansvar. 

I rollen som Head of Tax ingår bland annat:

 • proaktivt ansvar för Holmens skattesituation och regelefterlevnad 
 • ansvar för att rapporterad skattekostnad är korrekt och kvartalsvis beräkning av skatte­kostnad för koncernmoderbolag 
 • ansvar för koncernens legala struktur 
 • internprissättning och internprissättningsdokumentation 
 • ansvar för koncernbolagens deklarationer och på egen hand ta fram moder­bolagets inkomstdeklaration 
 • hantering och optimering av koncernens fastighetsskatt och punktskatter 
 • huvudkontaktperson i beskattningsfrågor gentemot organisationen, skatte­myndigheter, externa skatterådgivare, revisorer med flera 
 • projekt med inriktning mot skatt och legal struktur inklusive skattefrågor vid förvärv, avyttringar, investeringar och andra händelser med skattepåverkan 
 • koncernens skatteprocesser i domstolar och myndigheter 
 • utveckla skattegruppen till en effektiv och värde­skapande skatte­funktion. 

Egenskaper och nyckelutmaningar

 • Engagemang för att utveckla och förfina arbetssätt och rutiner med avseende på skatte­rapportering och framtagande av deklarationer 
 • Självständig förmåga att identifiera skattemässiga exponeringar och möjligheter 
 • Ansvar och engagemang för att identifiera och genomdriva nödvändiga projekt inom skatteområdet. 
 • inom skatteområdet.sådana potentialer
 • Upprätta gott samarbetsklimat och etablera sig som tillförlitlig affärspartner gentemot finans­av­delning, affärsområden, controllers med flera. 
 • Deltagande i affärsutvecklingen och bidra med affärsmässiga skatteperspektiv
 • Analytisk och med förmåga att identifiera skattemässiga exponeringar och möjligheter

Vem söker vi?

 • Minst åtta års skatteerfarenhet; särskilt meriterande inom multinationell koncern eller rådgivnings­byrå. 
 • Goda kunskaper i inkomstbeskattning; ekonom eller jurist med inriktning mot beskattning. 
 • Kunskaper i redovisning och med god förmåga att förstå och analysera ekonomiska rapporter. Erfarenhet av att beräkna skattekostnad och att ta fram inkomstdeklaration för koncern­moder­bolag värdesätts. 
 • Flytande engelska. 
 • Viktiga egenskaper för rollen är engagemang, öppenhet för nya ansvarsomrården och prestigelöshet. 

Ansökan

I denna process samarbetar vi med Sharp Recruitment & Consultants. För mer information om tjänsten och bolaget är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Ron Cohen på telefonnummer 073-518 51 88 eller på ron.cohen@sharprecruitment.se Då urvalsprocessen sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt.

LIKNANDE JOBB

CFO till Enjoy Wine &...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Utvecklingsledare inom...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

Head of Group Treasury


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Avdelningschef...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Malmö

Chef för...


Mer info
& Ansökan
Södermanlands län

VD


Mer info
& Ansökan
Norrbottens län, Piteå

Försäljningschef B2B


Mer info
& Ansökan
Örebro län, Örebro

Affärsområdesansvarig...


Mer info
& Ansökan
Södermanlands län

Senior Account Manager...


Mer info
& Ansökan
Sverige