Klippans kommun ligger i det attraktiva och expansiva nordvästra Skåne. Vi växer hela tiden och idag kallar nära 18 000 invånare någon del av vår kommun hemma. Att ta sig hit är enkelt, både kollektivt och med bil. Det gör oss till ett smart val. Hos oss får du cirka 1500 medarbetare. Tillsammans är det vårt jobb att ge alla kommunmedborgare rätt förutsättningar och möjligheter. Det är så viktigt för oss att vi har gjort det till vår policy: "Klippan – en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet". Tillsammans med vår värdegrund Vi i Klippan skapar den grunden till hur vi arbetar och hur vi ser på vår organisation. Att våra medarbetare ska trivas är viktigt för oss. Du ska känna att du har goda möjligheter till utveckling och bra förmåner. Därför har vi Förmånsklippan som är en portal full med förmåner för anställda i vår kommun. För allas trevnad tillämpar Klippans kommun en rökfri arbetstid.

Teknisk chef

Som Förvaltningschef blir det din uppgift att leda verksamheten in i framtiden med invånarnas bästa för ögonen.

Som Förvaltningschef blir det din uppgift att leda verksamheten in i framtiden med invånarnas bästa för ögonen. Tekniska förvaltningen ansvarar för fastighetsförvaltning, markförvaltning och exploatering, gator och parker, vatten och avlopp samt intern service som bland annat innefattar kost och städ.
Du ansvarar för att den verksamhet som bedrivs i förvaltningen är långsiktig, effektiv och uppnår uppställda mål. Att leda verksamheten genom de förändringar som följer av samhällsutvecklingen och kommunens tillväxt blir ett viktigt insatsområde som kommer att finnas högt upp på din agenda.
Förvaltningen består av fyra avdelningar med ca 150 anställda och du kommer att ha direkt chefsansvar för fyra avdelningschefer
Förvaltningschefen är föredragande i kommunstyrelsen och representerar kommunen och förvaltningens verksamhet i olika nätverk och sammanhang.
Organisatoriskt är förvaltningschefen underställd kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp.

Din bakgrund

Du har en utbildningsbakgrund på högskolenivå, gärna med teknisk inriktning.

Erfarenhet och personliga förmågor

Du har en gedigen chefserfarenhet, gärna från en politiskt styrd organisation på förvaltningschefs- eller avdelningschefsnivå och med koppling till de olika verksamheterna inom den tekniska förvaltningen och dess förutsättningar. Att leda och driva såväl projekt som kvalitets- och utvecklingsarbete med framgång och ett tydligt omvärldsperspektiv är också det en viktig del av din erfarenhetsbank, liksom att arbeta tvärsektoriellt

Som person är du engagerad och modig samtidigt som du har ett prestigelöst förhållningssätt och kan vara både tydlig och lyhörd. Du vill se resultat och gå från ord till handling men alltid med god överblick och helhetsperspektiv. Du har förmåga att fatta beslut och är en god kommunikatör i tal och skrift.

Du leder verksamheten genom att skapa förtroende hos medborgare och medarbetare. Du har respekt och förtroende för dina medarbetares kompetens och professionalitet och har förmåga att skapa en trygg, öppen och effektiv organisation som levererar önskade resultat.
Du är positiv till och öppen för samarbete och samverkan både inom kommunen och mellan kommunen och andra samarbetspartners.

Det är viktigt att du delar våra värderingar; Engagemang, Öppenhet och Professionalism. Genom att leva vår värdegrund som sammanfattas i riktningarna ”Kul i jobbet”, Vilja varandras framgång” och ”Våga sticka ut” vill du bidra till att bygga ett starkt ”Vi i Klippan”.

Vi erbjuder dig en spännande roll i en dynamisk kommun med stora möjligheter!

 

Låter det intressant? Välkommen med din ansökan (personligt brev och CV) snarast, dock senast den 29 januari 2020 via www.mercuriurval.se (ref.nr. SE-13958). Frågor besvaras av Gösta Tydesten vid Mercuri Urval, tel. 0733-66 75 78 eller Christian Nyhlén, tel 0733-66 75 76.