Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping, är en av Sveriges största friskolekoncerner. Kärnan i gruppens verksamhet är att bedriva grundskola och gymnasium. I koncernen finns Lärande i Sverige AB som driver Realgymnasiet och Erlaskolan, Lärande Partner i Östergötland AB, Magnetica Education AB och Cognita Fastigheter AB. Tillsammans vill vi vara stilbildare inom svensk skola. Idag är vi cirka 850 medarbetare och driver 25 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 15 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Vårt gemensamma uppdrag är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningar för att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare och partners. Koncernen omsätter idag ca 850 msek och vi befinner oss sedan flera år i en stabil tillväxtfas.

Koncernchef

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat mot vår mission, att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Vi söker nu dig som vill leda koncernens fortsatta utveckling i detta arbete och samtidigt skapa fortsatt tillväxt och befästa vår betydelse som en viktig aktör inom friskolebranschen. Du leder koncernen via fyra VD:ar för koncernens dotterbolag samt de centrala funktioner som är organiserade i moderbolaget.

Ditt uppdrag innebär det yttersta ansvaret för koncernens resultat och fortsatta utveckling såväl när det gäller att uppfylla vår mission som att uppnå våra strategiska, operativa och finansiella mål. Vi är en kunskapsorganisation med tydliga värderingar som genomsyrar vår verksamhet där våra finansiella resultat kommer ur att vi erbjuder attraktiva och framgångsrika verksamheter. Något som bygger på högt engagemang hos våra medarbetare och elever vilket i sin tur skapar de bästa förutsättningarna för en hög måluppfyllelse.

Vi söker dig som är van att leda större och komplexa organisationer via underställda chefer och som har gedigen erfarenhet av att ha det yttersta resultatansvaret för bolag eller affärsområde i större företag. Du måste givetvis ha stort intresse för vår verksamhet och förstå de utmaningar som gäller för välfärdsföretag. Däremot ställer vi inte som krav att du har arbetat inom utbildningsbranschen.

Du kommer att leda en kunskapsorganisation. Vi lägger därför stor vikt vid ditt ledarskap där förmågan att kommunicera och skapa engagemang kring gemensamma mål och att leda med hög grad av tillit och ödmjukhet inom givna ramar är särskilt viktigt. Du måste också vara en mycket god strateg med såväl helhetssyn som en hög analytisk förmåga. Att du har starka drivkrafter och förmågan att omsätta planer till handling är också en självklarhet.

Våra kärnvärden är trygghet, utveckling, team och framgång. Som koncernchef är du vår yttersta kulturbärare för att all vår verksamhet genomsyras av dessa såväl i det dagliga arbetet som i vår fortsatta utveckling på längre sikt.  

Vi tar gärna mot din intresseanmälan så snart som möjligt dock senast den 31/7.

Välkommen!/

MER INFORMATION

För mer information ring Conny Besterman (conny.besterman@asb-executive.se), 0706-181162.
Ansök senast den 2020-07-31.

LIKNANDE JOBB

Stadsdirektör till...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Trollhättan

Avdelningschef...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Solna

Service Delivery Manager


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Botkyrka

Compliance Manager Sweden


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Funktionschef för...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Regional Sales Manager...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Verkställande direktör...


Mer info
& Ansökan
Södermanlands län, Nyköping

SwedSec söker ny VD


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Marknadsinriktad VD,...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län