Bolagsgruppen Lotorp grundades 2004 och är idag en växande industri- och handelsgrupp med för närvarande 10 verksamheter i olika branscher. Bolagen har tillsammans omkring 300 anställda runt om i Norden och gruppens sammanlagda omsättning under 2019 uppgick till drygt 1 miljard kronor. Vår ambition är att under de närmaste åren växa Bolagsgruppen Lotorp genom förvärv av ytterligare verksamheter och genom tillväxt i befintliga verksamheter, såväl organiskt som genom tilläggsförvärv. För mer information om Bolagsgruppen Lotorp, se www.lotorp.com.

Ekonomichef

Till Bolagsgruppen Lotorp söker vi nu en person som vill arbeta i en entreprenöriellt präglad organisation som värnar om småföretagandet i landet. Gruppen arbetar långsiktigt med att förvärva, förvalta och utveckla mindre och medelstora bolag. 

Gruppen består idag av 10 verksamhetsområden med lokala små och effektiva ekonomifunktioner. Din roll blir således att ansvara för dotterbolagens finansiella styrning, både operationellt och ur ett strategiskt perspektiv. Som ekonomichef har du ett officiellt personalansvar över en medarbetare på moderbolaget, men rollen innebär även regelbunden stöttning av medarbetare i dotterbolagen. I rollen har du löpande kontakt med dotterbolagens respektive VD där du stödjer deras arbete med finansiell rapportering och analys.  

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att arbeta med redovisning och finansiell uppföljning av entreprenöriellt präglade bolag. Troligtvis har du arbetat som redovisningschef/ekonomichef på ett mindre bolag eller på redovisnings-/revisionsbyrå och har vana av att jobba i en miljö med korta beslutsvägar. Det är viktigt att du har en förmåga att jobba konsultativt och förtroendeingivande. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Ansvara för bolagens bokslutsprocesser på månads- och årsbasis, inklusive årsredovisning
  • Personalansvar för medarbetare på huvudkontoret
  • Utveckling av koncernens analysarbete och finansiella styrning
  • Agera bollplank till övrig organisation ur ett finansiellt perspektiv 
  • Driva förändringsprojekt kopplat till Bolagsgruppens redovisning och finansiella uppföljning
  • Bankkontakt och likviditetsplanering för Bolagsgruppen

Bolagsgruppen är starkt präglad av entreprenörsanda och prestigelöshet vilket innebär att du behöver ha en förmåga och ett intresse att arbeta gränsöverskridande för att bidra till verksamheternas bästa. En viktig faktor för att lyckas i rollen är att inneha en god kommunikativ förmåga då rollen innefattar många kontaktytor. Huvudkontoret är litet vilket innebär nära kontakt med resterande kollegor och ägare. Detta ställer alltså kravet på dig att agera självgående och initiativtagande med positivt och hjälpsam anda.  

Varmt välkommen med din ansökan!

LIKNANDE JOBB

Teknisk Rådgivare


Mer info
& Ansökan
Jönköpings län, Jönköping

Group Business Controller


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm