Regeringen har gett Miljömärkning Sverige AB det övergripande ansvaret för miljömärkena Svanen och EU-Blomman (EU Ecolabel) i Sverige. Vi ska bidra till att Sveriges övergripande mål för konsumentpolitik uppfylls, det vill säga "väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion". 1998 bildades bolaget SIS Miljömärkning AB. 2009 bytte vi namn till Miljömärkning Sverige AB. Bolaget ägs till 100 procent av staten. Verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras dels genom en avgift från de företag som har miljömärkningslicenser, dels genom ett statligt bidrag.

Vd till Miljömärkning Sverige AB

Regeringen har gett Miljömärkning Sverige AB det övergripande ansvaret för miljömärkena Svanen och EU-Blomman (EU Ecolabel) i Sverige. Miljömärkning Sverige AB ska bidra till att Sveriges övergripande mål för konsumentpolitik uppfylls, det vill säga "väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion". 

Bolaget ägs till 100 procent av staten och har en årsomsättning 82 MSEK och ca 80 anställda. Verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras i huvudsak genom avgifter från de företag som har miljömärknings-licenser, men även med ett mindre, statligt bidrag.

Svanen är den dominerande delen av Miljömärkning Sveriges verksamhet. Svanen är en nordisk miljömärkning och det innebär att de nordiska länderna gemensamt ansvarar för miljömärket Svanen. Varje land har en egen miljömärkningsorganisation som ansvarar för landets verksamhet. Varje organisation tar hand om licensansökningar, kontrollbesök och marknadsföring i sina respektive länder. Varje land ansvarar också för det egna landets ställningstagande i produktgrupps- och kriteriefrågor.

Miljömärkning Sverige AB utgör den svenska organisationen av den nordiska miljömärkningen. Miljömärkning Sverige är uppdelat på fem affärsområden, en marknads- & kommunikationsenhet samt en kontors- och IT-enhet. De fem affärsområdena ansvarar för försäljning, kundvård och licensiering av produkter med Svanen och EU-Blomman inom respektive områden.

På Miljömärkning Sverige arbetar alla mot samma mål – ett hållbart samhälle! För mer information www.svanen.se.  

VD – roll och uppdrag 

Miljömärkning Sveriges nuvarande vd sedan 1998 kommer att gå i pension, varvid ett vd-byte är planerat att ske i samband med bolagets årsstämma 2022. Bolaget är väl fungerande såväl organisatoriskt som operationellt.  

Som ny vd kommer det att vara avgörande att driva: 

  • Expansion och tillväxt - affärsutveckling genom nya produkt-/tjänsteområden. Stort fokus på affärsrelationer ut mot näringslivet.  
  • Organisering – utveckling av det nordiska samarbetet samt att skapa effektivare och mer agila arbetssätt vid etablering av nya produkt-/tjänsteområden. Ett arbete som utvecklas både på nationell och nordisk nivå. 
  • Digitalisering – fortsätta det nordiska samarbetet med digital märkning för att bli effektivare och än mer professionaliserade i processer med kunder. 
  • Stärka varumärket - fylla det med god kännedom. Öka medial närvaro och deltagande i miljödebatten. Maximera nyttan av och samarbetet mellan våra två starka miljömärkningar - Svanen och EU Blomman.

Din profil 

Vi ser att du har ett gediget engagemang för hållbarhetsfrågor, gärna i en roll som ledare där du drivit affärsutveckling, i en eller flera större affärsverksamheter. Du har bred erfarenhet av verksamhetsansvar med fullt personal-, budget- och resultatansvar.  

Du har erfarenhet av att möta och hantera press och media, och vi ser gärna att du har en internationell erfarenhet av samverkan kring hållbarhetsfrågor med en opinionsbildande förmåga att leda omvärlden i en hållbar riktning. Du har god kännedom om varumärkesbyggande och hur hållbarhetsfrågorna stärker ett sådant arbete. 

Du har både erfarenhet och god förmåga i att inspirera din omvärld i viktiga hållbarhetsfrågor, och sannolikt har du skapat en del medial uppmärksamhet kring dina initiativ som ledare. 

Som ledare är du en visionär med ett strategiskt öga för det som bidrar till affärsutveckling. Du har gedigen känsla för det affärsmässiga och vad som genererar kommersiella värden i samklang med det hållbara. Du har en utvecklad förmåga att på ett förtroendeingivande sätt skapa långsiktiga relationer, internt såväl som externt och nationellt såväl som internationellt. 

Du är en ledare med förmåga, vilja och mod att fatta beslut. Du leder genom en tydligt kommunicerad strategi för att skapa delaktighet, göra andra involverade och engagerade till att nå uppsatta mål och resultat. 

Vi ser att du har en akademisk utbildningsbakgrund.  

Arbetsplatsen 

Miljömärkning Sveriges kontor är beläget nära Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm, och här arbetar medarbetare med hög kompetens inom många olika områden för att på bästa sätt bidra till utvecklingen för en mer hållbar framtid. Miljömärkning Sverige erbjuder en modern och flexibel arbetsplats med stort fokus på friskvård och balans i livet.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med K2 Search. Du är varmt välkommen med din ansökan (CV eller LinkedIn-profil) senast den 29 augusti. För frågor och mer information mailar du ansvarig rekryteringskonsult Gabriella Huss, gabriella.huss@k2search.se

LIKNANDE JOBB

SKR söker Direktör...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Manager Forecasting...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Solna

Fackförbundet Scen &...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Marknadschef till...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg

Avdelingsdirektør...


Mer info
& Ansökan
Norge, Ås

Finance Director Sweden


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

TMF Group in Sweden is...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Head of Construction &...


Mer info
& Ansökan
Skandinavien

Projektledare SuPr


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Södertälje