Oleterkoncernen, med Oleter Group AB som moderbolag, erbjuder helhetslösningar inom skade-, industri- och fastighetsservice. I koncernen ingår Ocab som är rikstäckande inom sanering- och avfuktning, NHS som erbjuder högtrycksspolning, vakuumsugning och rörinspektion, MCM Relining och S-pipe som utför totalrenovering av avloppssystem genom relining samt Planea som erbjuder kvalificerat konsultstöd för planering och utveckling av fastigheter. Sedan i Maj i år finns Oleter även i Norge genom förvärvet av Frøiland Bygg Skade AS och blir därmed en av Nordens ledande aktörer med en total omsättning över 2 miljarder SEK. I Oleter kombineras entreprenörskap och stark lokal förankring med storskalighet och effektivitet. Genom samverkan och utveckling av ömsesidigt stödjande verksamheter har Oleterkoncernen kunnat bygga upp kundförtroende, god lönsamhet och en ledande marknadsposition.

Senior Business Controller

Oleter Group (www.oletergroup.se) befinner sig mitt i en kraftig expansionsfas, såväl organiskt samt genom förvärv. Nyligen genomfördes första internationella förvärvet av Norska verksamheten Fröiland Bygg och Skade i Norge, vilket skapar en plattform för att bli en Nordisk aktör. Samtidigt genomförs stora förändringar för att effektivisera och digitalisera verksamheten. 

Som en del i detta utökas nu ekonomifunktionen med en Senior Business Controller. Som Senior Business Controller ingår att regelbundet analysera verksamheten på ett innovativt och effektivt sätt med fokus på affären och lönsamhet. Du kommer att agera stöd till ledningen och regioncheferna vad gäller verksamhetsstyrning och medverka till åtgärder som ökar organisationens effektivitet. Tjänsten rapporterar till Group CFO. 

Dina ansvarsuppgifter:

 • Analysera och följa upp verksamheten såväl på central som lokal nivå i Sverige och Norge 
 • Rapportera resultat och nyckeltal 
 • Designa och utveckla projektuppföljning; lönsamhetsanalyser på kontor/avdelning/kostnadsställe samt verksamhetskoncept 
 • Ta fram presentationer till ledningen 
 • Utveckla budget- och prognosverktyg 
 • Initiera, driva och följa upp adhoc-projekt 

Din bakgrund:
 

 • Civilekonom med minst fem års erfarenhet Business Controlling 
 • Goda kunskaper inom Business Controlling (analys, uppföljning, presentation) samt även grundläggande erfarenhet inom redovisning 
 • Stark analytisk förmåga samt goda systemkunskap (Excel, IFS samt Power BI eller liknande BI Tool). 
 • Trygg i dig själv och har lätt för att kommunicera både muntligt och skriftligt genom hela organisationen såväl på Svenska som Engelska 
 • Rollen innebär att du arbetar självständigt men också i nära samarbete med verksamheten 
 • Tjänsten kan innebära en del resande runt om i Sverige och Norge
LIKNANDE JOBB

Ekonom till rollen som...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm