Välkommen till På AB. Här kan du bidra till att bygga framtidens digitala offentliga sektor. Det kommer att kräva ditt engagemang och passion att utveckla dig själv och våra kunder i intressanta uppdrag med digitalisering i fokus. Hos oss blandas lång erfarenhet med nya tankar och idéer - vi rör oss ständigt framåt och bidrar med långsiktigt värde i våra kunders digitaliseringsresa. Vår kultur präglas av en äkta vilja att göra en skillnad i våra uppdrag och för varandra. Vi tror starkt på att positiv energi tillsammans med en hög förmåga att bygga relationer och rätt kompetens är parametrarna som skapar förutsättningar för att bidra med förändring hos våra kunder.

Förändringsledare Digitalisering

Vi söker förändringsledare med passion för digital transformation

Har du erfarenhet av förändringsledning och att driva transformationer inom stora organisationer utifrån en tydlig förändringsplan där du har ansvaret för hela förändringsresan är du som klippt och skuren för våra uppdrag. Eller så har du ingått i ett team där du har haft ett delansvar och bidragit som specialist inom ett specifikt område men känner att du är redo för större utmaningar. Oavsett erfarenhet är du öppensinnad och tänker helhet, vågar utmana och tänka nytt?

Om tjänsten

På AB expanderar just nu sitt erbjudande till våra kunder inom området förändringsledning och aktivering genom att samla kompetens i ett nytt affärsområde där vi bidrar till våra kunders ambition att realisera digitaliseringens möjligheter.

För oss handlar inte digitalisering om teknologi, för oss handlar det om att en organisation bedriver sin verksamhet på ett annat sätt som resultat av digitaliseringen. Eller ännu tydligare uttryckt handlar det om organisationens förmåga att få med sig medarbetarna på förändringsresan ifrån gamla arbetssätt till nya arbetssätt i mer automatiserade processer med en högre grad av tvärfunktionalitet i en digitaliserad miljö.

Som förändringsledare hos oss kommer du att ingå i ett team eller jobba i självständiga projekt där vi hjälper våra kunder med förändringsresan utifrån en tydlig förändringsplan som kan involvera alla nivåer i en organisation, strategisk, taktisk och operativ nivå. Vi bidrar genom att inspirera, utbilda, leda workshops och coacha ledare, chefer och medarbetare i syfte att uppnå bestående beteendeförändringar och nya arbetssätt.

Rollens huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Utforma och planera skräddarsydda transformationsprogram
 • Leda transformationen/programmet i alla steg på ett strukturerat och effektivt sätt
 • Leda, driva och facilitera workshops för olika grupper på alla nivåer i en organisation
 • Hålla utbildningar i ledarskap för små och stora grupper. Utvecklande/situations anpassat ledarskap samt självledarskap utifrån SDI som plattform (Relationship Awareness Theory)
 • Coacha och stötta ledare, chefer och medarbetare

Är det här du?

För att lyckas i rollen krävs det att du har en god erfarenhet av förändringsledning där du framgångsrikt drivit ett flertal förändringsinitiativ, gärna även större transformationer kopplat till digitalisering.

Vi söker dig som har:

 • Erfarenhet av att ha genomfört en transformation kopplat till digitalisering, gärna i offentlig sektor
 • God förståelse för samband mellan information, system och processer
 • God förståelse och erfarenhet av att arbeta med organisationer som implementerar agila arbetsmetoder
 • Certifierad eller erfaren inom någon etablerad förändringsledningsmodell, exempelvis PROSCI eller liknande.
 • Certifierad eller erfaren inom SDI (Relationship Awareness Theory)
 • Certifierad eller erfaren inom UGL och situations anpassat ledarskap eller utvecklande ledarskap
 • Har erfarenhet av eller jobbat med tillitsbaserat ledarskap

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har förmåga att engagera och påverka omgivningen positivt vid förändring. Som person knyter du lätt kontakter med andra och du har ett situations anpassat ledarskap och en förmåga att justera ditt förhållningssätt till andra med syfte att skapa bättre samarbeten. Du försöker initialt bibehålla ett helhetsperspektiv och ser det som en rolig utmaning att lära dig nya områden med ett intresse av att förstå detaljerna.

Att koordinera, samordna och driva på frågor framåt är något som kommer naturligt för dig. Du intar ett framtidsperspektiv där du har ett modernt och öppensinnat tankesätt och vågar utmana organisationen för att finna de bästa lösningarna. Lyhörd, pragmatisk och leveransfokuserad är andra egenskaper som värderas högt i denna roll.

Vad kan På AB erbjuda dig?

Vi är ett väletablerat företag med platt organisation med högt i tak. Vi äger pm3 som är en modell för styrning och samverkan mellan förvaltning och utveckling. Integrationen av förvaltning och utveckling är idag en strategisk nyckelfråga för att lyckas med sin digitalisering. Den digitala transformationen accelererar och På AB är i centrum för förändringarna.

Intressanta uppdrag som transformerar den offentliga sektorn till att öka värdet och förenkla vardagen för sina medborgare i kombination med flexibla arbetstider och stort fokus på kompetensutveckling ger dig möjlighet till balans mellan privatliv och arbete, oavsett var i livet just du befinner dig.

Välkommen in med din ansökan!

LIKNANDE JOBB

Senior...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Lund