I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt. Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Som hälso- och sjukvårdsdirektör spelar du en avgörande roll i Region Blekinges omställning till framtidens hälso- och sjukvård. Med hjälp av organisationen och dess samlade kompetens leder du arbetet med att föra vården närmare invånarna i Blekinge.

Hälso- och sjukvården i Blekinge är inne i ett stort utvecklingsarbete baserat på våra framtidsstrategier. Genom nära vård, koncentration av vård och samverkan ska vi möta behovet av hälsofrämjande arbete och god vård idag och i framtiden. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppdrag är att planera, utveckla och till hög kvalitet tillhandahålla den hälso- och sjukvård som behövs i Blekinge för invånare och besökare. Som hälso- och sjukvårdsdirektör leder du förvaltningen och ansvarar för utformningen av organisationen.

Arbetsuppgifter

Som hälso- och sjukvårdsdirektör spelar du en avgörande roll i Region Blekinges omställning till framtidens hälso- och sjukvård. Med hjälp av organisationen och dess samlade kompetens leder du arbetet med att föra vården närmare invånarna i Blekinge, underlätta patientens väg genom vården och skapa en stark samverkan med länets kommuner och andra regioner. Du utvecklar vårt personcentrerade förhållningssätt och har förmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Som hälso- och sjukvårdsdirektör leder du och ansvarar för regionens hälso- och sjukvårdsuppdrag i såväl linje som stab. Detta innebär att du är ansvarig för budget och att budget följs, att leda och utveckla hälso- och sjukvården mot uppsatta mål utifrån både strategiskt och operativt perspektiv samt att hålla ihop det totala sjukvårdsuppdraget såväl internt som externt. Du har verksamhets-, personal- och ekonomiansvar för förvaltningen för hälso- och sjukvård, och ansvarar för planering, utveckling, uppföljning och att med hög kvalitet tillhandahålla den hälso- och sjukvård som behövs i Blekinge för invånare och besökare. Detta sker i nära samarbete med Region Blekinges övriga förvaltningar.

Kvalifikationer

Du ska ha erfarenhet från att arbeta i en politiskt styrd organisation med direkt kontakt med politisk ledning och att skapa god samverkan med interna och externa intressenter. I ditt yrkesliv har du skaffat dig stor erfarenhet av arbete med ledning och utveckling av hälso- och sjukvård på strategisk nivå samt förmåga att leda komplexa förändringsprocesser.

Som person har du ett starkt driv att nå mål och leverera resultat. Du är en utmärkt kommunikatör både internt och externt med förmåga att entusiasmera och engagera människorna runt dig. Du kan bygga nätverk och skapa goda relationer, och utgår i allt du gör från en helhetssyn. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningen är säkerhetsklassad. Före anställning sker säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning grundanställning med tidsbegränsat chefsförordnande

Omfattning: Heltid

Kontaktpersoner

Peter Lilja, regiondirektö

Fackliga företrädare:

Jonas Andersson, BLF

Gunilla Månsson, Vårdförbundet

Anna Temecka, SACO

Anna-Pia Frisell, Lärarförbundet

Anna Idberg, Kommunal

Roger Ahlér, Vision

   

Låter det intressant? Läs hela annonsen på www.mercuriurval.se (ref.nr. SE-13966). För frågor och mer information om tjänsten, kontakta våra konsult vid Mercuri Urval, Gösta Tydesten, telefon 0733-66 75 78 eller via mail, gosta.tydesten@mercuriurval.com eller Christian Nyhlén, telefon 0733-66 75 76 eller via mail, christian.nyhlen@mercuri.urval.com