Region Sörmlands verksamhet är till för de ca 300 000 invånare som bor i Sörmland. Regionens största ansvarsområden är hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Inom Region Sörmland finns ett organisatoriskt verksamhetsområde benämnt Region Sörmland IT (RSIT) vars ansvarsområde är att säkerställa att Region Sörmland har en stabil, säker och effektiv IT-miljö. Inom verksamhetsområdet finns IT-kompetens med stor verksamhetskunskap som arbetar med support, projektledning, systemförvaltning, test, systemutveckling, IT-arkitektur, IT-drift och infrastruktur. RSIT omfattar den verksamhet som tidigare var Landstinget Sörmlands IT-bolag D-data AB och har kontor i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. RSIT omsätter ca 110 miljoner kronor och har ca 130 anställda. Läs mer om oss på www.regionsormland.se

Verkställande direktör (VD) till Folktandvården Sörmland

Folktandvården Sörmland, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Då nuvarande VD för Folktandvården kommer att lämna sin befattning för pension, söker Folktandvården Sörmland nu en efterträdare till denna position. Rätt kandidat har en akademisk utbildningsbakgrund, men där affärsmässighet och gott ledarskap är viktigare än formell bakgrund inom tandvård.

Om Folktandvården Sörmland

Folktandvården Sörmland AB erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom allmän- och specialisttandvård. Folktandvården är länets största leverantör av tandvårdstjänster. Folktandvården Sörmland har en stor geografisk spridning och återfinns på 17 allmäntandvårdskliniker. Dessutom finns specialister på 3 orter. I Eskilstuna finns det specialister inom käkkirurgi, tandreglering, tandlossningssjukdomar, barntandvård, protetik, röntgen, endodonti och bettfysiologi. I Nyköping och Katrineholm finns färre specialiteter.

Allmäntandvården omfattar tandvård för barn, ungdomar och vuxna är volymmässigt den största verksamheten. Årligen väljer över 96 % av barn och ungdomar i Sörmland Folktandvården Sörmland som vårdgivare. Förutom direkt vårdverksamhet till enskilda kunder ingår även förebyggande tandhälsovård som riktar sig till hela befolkningen.

Fritt vårdval råder idag för såväl vuxna som barn, fri prissättning samt fri etableringsrätt. Detta betyder att även den tandvård som betalas med medel från Regionen är konkurrensutsatt. Regionen finansierar idag barn och ungdomstandvård som utförs i länet samt viss nödvändig tandvård och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling för vuxna.

Det nya systemet med fritt vårdval och så kallade "ortodonticheckar" infördes under 2013. Runt 950 barn väljs ut årligen och får erbjudande om behandling.

Specialisttandvårdens uppdrag är att erbjuda behandlingar och konsultationer inom samtliga nio specialiteter till Folktandvårdens allmäntandvård, privattandvårdens allmäntandvård och specialisttandvård samt sjukvården inom kommun och region. Remissflödet till specialisttandvården kommer från allmäntandvården, privattandvården och sjukvården.

Folktandvården Sörmlands inriktning är att arbeta hälsofrämjade, ett arbete som hjälper kunden till god munhälsa genom hela livet. Huvudkonceptet är frisktandvård, tandvård till fast pris.

Bolagets satsning på frisktandvård till ett fast månadspris har slagit mycket väl ut och kommer också över tid att förbättra tandhälsan. Vid utgången av 2019 har bolaget närmare 36.900 (37.500) aktiva avtal.

Kort fakta

 • Störst i Sörmland på tandvård.
 • Ca 500 medarbetare.
 • 23 kliniker.
 • Folktandvårdens vision är ”det självklara valet”.
 • Det långsiktiga målet är ”Sveriges bästa munhälsa 2025!”.
 • Familjär atmosfär, öppenhet.
 • Korta beslutsvägar.
 • 249.657 besök i allmäntandvården.
 • 46.096 besök i specialisttandvården.
 • 3.137 munhälsobesök hos äldre genom Hemtandvården.
 • 36.937 aktiva frisktandvårdsavtal.
 • Munhälsoteamet möter elever i grundskolan.
 • Munapotek på klinikerna.

 

Om uppdraget

Verkställande direktören (VD) är ansvarig inför styrelsen och ska leda och utveckla verksamheten inom Folktandvården Sörmland AB.
VD handhar den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter. VD ska inom ramen för aktiebolagslagen samt av styrelsen fastställd affärsplan, budget, investeringsplan och denna instruktion samt övriga riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar, fatta de beslut som krävs för bolagets utveckling.

Din bakgrund

Du har följande bakgrund och erfarenheter

 • relevant akademisk bakgrund
 • erfarenhet av ledarskap, gärna i en större organisation, är krav
 • erfarenhet av övergripande ansvar för en verksamhet (affärsmässighet) är starkt meriterande
 • erfarenhet från tandvårdsbranschen är meriterande, dock ej krav
 • erfarenhet från offentlig verksamhet är meriterande, dock ej krav.
 
Personliga egenskaper för att lyckas i rollen
 • en naturlig ledare med passion för ledarskap och utveckling av människor
 • coachande ledarskap och bra på att delegera
 • lyhörd, tydlig, lätt för att ta beslut och att kunna stå på egna ben i beslutsfattande
 • god kommunikationsförmåga
 • vilja att driva verksamheten framåt
 • strategisk kompetens samt förmåga att sammanfatta både enkla och komplicerade sammanhang och omsätta detta till en affärshandling
 • energisk, uthållig, god lyssnare
 • viktigt med god människosyn och bra värderingar
 • utvecklingsorienterad
 • förtroendeskapande, hög social kompetens
 • mognad och stabilitet - har lika lätt att samarbeta med ägare, styrelse, chefer och medarbetare
 • arbeta och samverka med fackliga organisationer för en god arbetsmiljö
 • affärsmässig med kunder, vårdkvalitet och ekonomi i fokus.

Utbildningskrav
Rätt kandidat har akademisk utbildningsbakgrund, men affärsmässighet och gott ledarskap är viktigare än formell bakgrund inom tandvård.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

 

Information om tjänsten lämnas av

I denna rekrytering samarbetar vi med Boyden Executive Search. För ytterligare upplysningar, kontakta rekryteringskonsult Peter Krenander, 070-635 40 04, pkrenander@boyden.com

Välkommen med din intresseanmälan till pkrenander@boyden.com, inklusive CV, senast 2020-07-26.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Vi behandlar ansökningarna löpande under ansökningstiden och därför bör du skicka din ansökan så fort som möjligt.

Förvaltning: Regiondirektörens stab
Kommun: Nyköping
Referensnummer: RLLS-20-011
Arbetstid: Tillsvidare, 100%, Tillträde enligt överenskommelse
Publicerat: 2020-06-26
Sista ansökningsdatum: 2020-07-26
E-post för ansökan: pkrenander@boyden.com
Annonsansvarig: Platsannonsering
LIKNANDE JOBB

Technology and...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg

Funktionschef för...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Filialchef till...


Mer info
& Ansökan
Dalarnas län, Borlänge

Ekonomi- och...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Nacka

Marknadsinriktad VD,...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län

Koncernchef


Mer info
& Ansökan
Östergötlands län, Norrköping

Stadsdirektör till...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Trollhättan

Biträdande...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Compliance Manager Sweden


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm