ShoreLink är ett logistik- och transportföretag till sjöfartsnäringen och till näringslivet i Norr- och Västerbotten. Vi drar fördel av att många funktioner är samordnade inom samma koncern. ShoreLink Terminal som ansvarar för den operativa verksamheten i hamnarna med lastning och lossning. ShoreLink Shipping som bedriver skeppsklarering och speditionsverksamhet. ShoreLink Transport som är entreprenör inom maskin- och transportområdet.

VD

Vision - ska vara det ledande hamnlogistikföretaget i Norden.

Affärsidé - erbjuder miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningar, så att kunderna stärker sin konkurrenskraft.

ShoreLink har sitt säte och huvudkontor i Piteå. Företaget bedriver verksamhet i fyra hamnar, Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix, gemensamt hanteras årligen 5 miljoner ton gods i dessa hamnar. Koncernens omsättning uppgår till cirka 300 Mkr per år och har cirka 220 anställda medarbetare och 130 fordon som används i verksamheten. 

Om tjänsten

Nuvarande VD kommer efter 10 år att lämna bolaget och därför har en rekryteringsprocess av efterträdare inletts. Som VD för Shorelink kommer du att leda ett finansiellt stabilt bolag som har ett mångfacetterat uppdrag. Shorelink vill utveckla sin plattform som en aktör kring näringslivsutveckling. Bolaget vill bli mer proaktivt och närma sig alla intressenter genom förstärkt samverkan. För att nå detta har ett antal fokusområden identifierats:

 • Utvecklingsresa – verka till att Shorelink utvecklar sin organisation. Adressera frågor som samverkan, medarbetarskap, värderingar, kultur och visioner. Detta fokusområde bygger fundamentet att framgångsrikt arbeta med följande 2 områden:
 • Relationer – säkerställa att bolaget har en god relation/samverkan med alla intressenter, internt såväl som externt. Det avser relationer med medarbetare, arbetstagarrepresentanter, kunder, ägare, samhälle.
 • Produktivitet/Effektivitet – givet den verksamhet som Shorelink befinner sig i behöver verksamheten kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar och moderna metoder avseende supply chain, /logistikflöden.

För att utveckla bolaget/organisation/medarbetare i denna riktning söks en marknadsorienterad och starkt relationsorienterad person som står för ett modernt ledarskap.

För att lyckas i rollen har du kompetens/erfarenhet av att

 • genom samverkan, trovärdiga och långsiktiga relationer ansvarat för en verksamhet.
 • framgångsrikt drivit förändring/utveckling av organisationen och medarbetare.
 • drivit en långsiktig affär med ett komplext affärsupplägg – gärna inom logistik/supply chain.
 • utvecklat produktivitet, processer och effektivitet genom ett strukturerat, långsiktigt förhållningssätt.

Vidare tror vi att du besitter egenskaper som

 • Relationsbyggande - god kommunikatör, bygger tillit, holistisk.
 • Utvecklingsorienterad – proaktiv, konceptuell, uthållig, genomförare.
 • Marknadsorienterad – hanterar komplexa, långsiktiga affärer med förmåga att hantera multipla intressenter.
 • Intresse för verksamhet inom supply chain för att kunna driva produktivitet/effektivitet genom struktur, ihärdighet, resultat.
LIKNANDE JOBB

Risk Manager till Holmen


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

CFO till NWT Gruppen AB


Mer info
& Ansökan
Värmlands län, Karlstad

Finance Manager till...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Näringspolitisk chef


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Chef Studentavdelningen


Mer info
& Ansökan
Örebro län, Örebro

Kommersiell Brand &...


Mer info
& Ansökan
Dalarnas län, Mora

Regional Sales Manager...


Mer info
& Ansökan
Västerbottens län, Umeå

Operations Manager APM...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg

Global IP Director,...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg