Att arbeta inom Svenska kyrkan innebär en stor spännvidd; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor. Vi bedriver ett långsiktigt arbete, både nationellt och internationellt. Här får du chans att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum. Svenska kyrkan har idag ca 22 000 anställda, varav ca 550 hör till den nationella nivån – kyrkokansliet i Uppsala. Kyrkokansliets uppdrag är att ansvara för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Den nationella nivån är kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internationellt.

Kyrkoherde till Sandvikens pastorat

Sandvikens pastorat består av Sandvikens och Årsunda/Österfärnebo församlingar. Här bor strax över 27 000 invånare, både på landsbygd och stad. Sandvikens pastorat har kyrkor och församlingsgårdar utspridda i hela pastoratet, där människor träffas regelbundet för att dela tro och liv. Vi är många – anställda, förtroendevalda, medlemmar – som arbetar för att Sandvikens pastorat ska bli bättre. Vår kyrkoherde går i pension och därför söker vi vår nya Kyrkoherde som vill forma Sandvikens pastorats framtid tillsammans med oss. Är det dig vi söker?

Ditt uppdrag

Som Kyrkoherde utövar du ett såväl andligt som organisatoriskt ledarskap i Sandvikens pastorat. Ditt övergripande uppdrag är att säkerställa goda förutsättningar för att tillsammans med medarbetarna kunna genomföra församlingens grundläggande uppgift och förverkliga pastoratets vision och strategiska vägval. 

Som Kyrkoherde har du utvecklings-, personal-, ekonomi-, budget- och resultatansvar leder verksamheten genom din ledningsgrupp. I pastoratet arbetar närmare 60 anställda, vilka är uppdelade i tre enheter: två geografiska områden som organiserar vår kyrkliga och diakonala verksamhet, en enhet för kyrkogård och fastighet som svarar för pastoratets fastigheter, kyrkogårdar och begravningsverksamhet. Som kyrkoherde har du lednings- och personalansvar för de tre enhetscheferna och den administrativa enhetens medarbetare. Du leder och driver strategiska och ideologiska frågor och arbetar på uppdrag av kyrkofullmäktige och kyrkorådet.
Det finns goda möjligheter att påverka tjänstens innehåll.

Som ansvarig ledare förväntas du arbeta målinriktat och inkluderande. Du är mån om att Sandvikens pastorat är en attraktiv arbetsplats som erbjuder sina medarbetare en arbetsmiljö av toppklass, kännetecknad av delaktighet och samarbete. Kyrkoherden företräder Du Svenska kyrkan och pastoratet i såväl interna som externa sammanhang. Du sätter ett stort värde i att representera kyrkan i samhällslivet.

Vem är du?

Som Kyrkoherde vågar du stå öppen för nya utmaningar och möjligheter som Du tar dig an med entusiasm och kraft. Du är öppen för nytänkande och utveckling av kyrkans roll in i det moderna samhället. Vi söker dig som är prästvigd och har genomfört kyrkoherdeutbildning. Du uppfyller de behörighetskrav som ställs av kyrkoordningen för Svenska kyrkan och av domkapitlet i Uppsala stift.

Du är en erfaren chef och ledare som står för ett inkluderande och utvecklande ledarskap där du har intresse av att arbeta med både övergripande och strategiska frågor. Du ser pastoratets medarbetare och chefer som viktiga resurser för att nå pastoratets mål. Därmed bidrar du till deras framgång genom att vara visionär, lyhörd, prestigelös och tydlig. Som kyrkoherde förstår du kraften i att kommunicera på ett lyhört sätt för att nå framgång.

Vi ser framför oss en Kyrkoherde som är en god teolog som tycker om att fira gudstjänst.

Välkommen med din ansökan!

Du visar ditt intresse via signerarekrytering.se där du bifogar CV och ett motivationsbrev om varför du ska bli Sandvikens pastorats nya Kyrkoherde. Vi tar helst emot din intresseanmälan så snart som möjligt, men allra senast den 29 augusti. Observera att intervjuer med kyrkorådets rekryteringsgrupp är planerade till den 7–9 september.

Eventuella frågor besvaras gärna av Signeras konsulter Sofia Jansson, tel. 073-539 64 51 eller Marina Sjölin, tel. 070-744 70 60.

Fackliga representanter:
Liisa Pirinen Johansson, KyrkA, tele 070-416 70 51
liisa.pirinenjohansson@svenskakyrkan.se

Annika Fransson, Vision, tele 0176–26 79 79
annika.svensson-at-svenskakyrkan.se

LIKNANDE JOBB

Generalsekreterare...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm