Verkställande direktör (VD) till Folktandvården Sörmland

Södermanlands län, Nyköping
Region Sörmlands verksamhet är till för de ca 300 000 invånare som bor i Sörmland. Regionens största ansvarsområden är hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och regional...
Region Sörmland