Kungsleden

Sverige

Om Kungsleden

Kungsleden är ett börsnoterat fastighetsbolag verksamt i Sverige med inriktning på att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner och leverera en attraktiv totalavkastning över tid. Kungsleden erbjuder attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris för kontor, industri/lager samt handel. Våra fastigheter är lokaliserade i tillväxtorter såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Genom ett brett utbud, god lokalkännedom och närhet till våra kunder möter vi kundernas lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Kungsledens långsiktiga mål är att vara Sveriges mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?