Nora-Lindefrakt AB

Sverige

Om Nora-Lindefrakt AB

Nora LindeFrakt AB ägs av 30 åkerier och maskinentreprenörer. NLF marknadsför och säljer tjänster, samt leder den operativa verksamheten. I koncernen NLF ingår de helägda dotterbolagen Nora Åkeri AB och Lindesbergs Återvinning AB. Företaget är ISO certifierat inom miljö och kvalitet och tillhandahåller administration till delägarföretagen.

1 jobb med Nora-Lindefrakt AB

  • VD till Nora-Lindefrakt AB

    • Lindesberg
    • Nora-Lindefrakt AB

    Vi söker dig som tillsammans med delägare, styrelse och personal vill vidareutveckla vårt affärskoncept och öka företagets marknadsandelar