Nora-Lindefrakt AB

Sverige

Om Nora-Lindefrakt AB

Nora LindeFrakt AB ägs av 30 åkerier och maskinentreprenörer. NLF marknadsför och säljer tjänster, samt leder den operativa verksamheten. I koncernen NLF ingår de helägda dotterbolagen Nora Åkeri AB och Lindesbergs Återvinning AB. Företaget är ISO certifierat inom miljö och kvalitet och tillhandahåller administration till delägarföretagen.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?