Statkraft

Sverige

Om Statkraft

Statkraft är Europas största producent av förnyelsebar energi. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme. Vi är en  betydande aktör inom både finansiell och fysisk energihandel och origination. Koncernen hade 2014 en omsättning på över 50 miljarder SEK. Statkraft har närmare 4200 medarbetare i fler än 20 länder. Statkraft är Sveriges fjärde största elproducent och finns på ett flertal platser i Sverige.

1 jobb med Statkraft