Polisen

Sverige

Om Polisen

Polismyndigheten har i uppdrag att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Myndigheten består av sju polisregioner och nio nationella avdelningar, varav It-avdelningen är en.

Polismyndighetens it-avdelning har drygt 700 anställda som tillsammans sköter drift, underhåll och utveckling av it-stödet till myndighetens olika verksamhetsområden. Avdelningen ansvarar även för polisorganisationens inköp och upphandlingar inom it-området. För att möta organisationens ökade behov av it-stöd utvecklar vi nu våra arbetssätt med fokus på att kontinuerligt leverera verksamhetsnytta.

1 jobb med Polisen