Örebro kommun

Sverige

Om Örebro kommun

Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde största kommun med ca 146 000 personer. I kommunen finns invånare från cirka 165 olika länder. Ca 18 000 studenter studerar vid Örebro Universitet.
Näringslivet i Örebro är rikt och har en tyngdpunkt på företag inom logistik, handel, avancerad tillverkningsindustri.
Drygt 12 000 arbetar inom Örebro Kommun som har en budgetomslutning om ca 8 mdr kronor.
Kommunen är organiserad i 3 Programområden: Barn och utbildning, Social välfärd och Samhällsbyggnad.
I varje programområde finns det driftsförvaltningar som är specialiserade inom olika områden. Varje förvaltning har en politisk nämnd.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?