Danske Bank

Danske Bank är en stor nordisk bank med starka lokala rötter och med verksamhet i 16 länder över hela världen. Vi är en modern bank för människor och företag och vi har djup ekonomisk kompetens och ledande, innovativa lösningar. I dag servar vi privatkunder, företag och institutionella organisationer. Utöver traditionella banktjänster erbjuder vi också försäkring och pension, bolånekredit, förmögenhetsförvaltning, fastighetsfinansiering och leasingtjänster.

En innovativ, agil och inkluderande kultur

Danske Bank är en utmanare på den svenska bankmarknaden, med en stark ambition att växa. Tillsammans strävar vi efter att bygga en innovativ, agil och inkluderande kultur, där vi skapar värde för våra kunder genom att ständigt överträffa deras förväntningar. Vi ser förändring som en möjlighet att utvecklas och växa, och nyfikenhet och driv belönas.

Vad förväntar vi oss
 
En karriär inom Danske Bank innebär en möjlighet att utvecklas, växa och bidra till en kultur som präglas av höga ambitioner. I gengäld förväntar vi oss mycket av våra 19 000 medarbetare. Tillsammans levererar vi expertis, agerar med integritet, skapar värde, jobbar agilt och tror på samarbete.