Danske Bank

Danske Bank är en nordisk bank med broar till omvärlden. I 150 år har vi hjälpt människor och företag att frigöra sin potential. En karriär hos oss är en möjlighet att bli en del av en gemenskap med 22 000 kollegor i en kultur som präglas av Team Up, Own It och Be Open. Målet för vår gemensamma resa är att transformera Danske Bank till en bättre bank. För våra kunder, våra medarbetare och samhällena runt omkring oss.

En innovativ, agil och inkluderande kultur

Danske Bank är en utmanare på den svenska bankmarknaden, med en stark ambition att växa. Tillsammans strävar vi efter att bygga en innovativ, agil och inkluderande kultur, där vi skapar värde för våra kunder genom att ständigt överträffa deras förväntningar. Vi ser förändring som en möjlighet att utvecklas och växa, och nyfikenhet och driv belönas.

Vad förväntar vi oss
 
En karriär inom Danske Bank innebär en möjlighet att utvecklas, växa och bidra till en kultur som präglas av höga ambitioner. I gengäld förväntar vi oss mycket av våra 19 000 medarbetare. Tillsammans levererar vi expertis, agerar med integritet, skapar värde, jobbar agilt och tror på samarbete.